Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dzięki wdrożeniu sieci 5G możliwy rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw

Polska gospodarka może odnieść wiele znaczących korzyści wynikających z rozwoju komunikacji bezprzewodowej oraz technologii 5G. Rewolucja w tym zakresie możliwa będzie dzięki zharmonizowaniu limitów gęstości mocy w Polsce z normami przyjętymi za bezpieczne przez World Health Organization oraz International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), wdrożeniu nowych inwestycji i modernizacji infrastruktury.

22 sierpnia br. w debacie zorganizowanej przez „Gazetę Polską Codziennie” przedstawiciele administracji rządowej i środowiska biznesu rozmawiali o konieczności stworzenia ekosystemu potrzebnego do rozwoju technologicznego w Polsce, a także o tym co należy zrobić, aby inwestycje telekomunikacyjne przebiegały szybciej i jednocześnie została nad nimi zachowana kontrola państwa.O roli nowoczesnych technologii w realizacji “Planu Morawieckiego” rozmawiali Minister Jadwiga Emilewicz (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii), Minister Jerzy Kwieciński (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), Minister Marek Zagórski (Ministerstwo Cyfryzacji), Prezes ZPP Cezary Kaźmierczak oraz Mirosław Godlewski (Boston Consulting Group Poland).Mirosław Godlewski, Senior Advisor z BCG w Polsce, zwrócił uwagę, że jedną z kluczowych barier wpływających na rewolucję technologiczną, rozumianą jako rozwój sieci 5G, stanowią obecnie obowiązujące w Polsce najniższe i najbardziej restrykcyjne limity gęstości mocy w Europie (power density limits – PDL). Ekspert zwrócił uwagę na stale rosnące zapotrzebowanie na transmisję danych. Jego zdaniem nadwyżka popytu nad podażą w tym zakresie będzie wynosiła za 2 lata ponad 30%.– Bez podniesienia i zharmonizowania limitów gęstości mocy w Polsce do standardów obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej nie będziemy mogli rozwijać sieci 5G – powiedział Mirosław Godlewski.Jak wynika z Raportu BCG „Wpływ limitów gęstości mocy (PDL – Power Density Limits) na łączność bezprzewodową: czy Polsce grożą opóźnienia w rozwoju 5G?”, już dziś restrykcyjne limity gęstości mocy wpływają negatywnie na usługę mobilnego Internetu w Polsce. Żaden z największych europejskich krajów takich jak Niemcy, Wielka Brytania, czy Francja, nie nakłada na swój sektor mobilnego Internetu tak surowych ograniczeń.


Czy chcemy skorzystać z transformacji?

– 4G doprowadziło do cyfryzacji. 5G może doprowadzić do smartyzacji, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym – twierdzi Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz. – Wiele analiz wskazuje na to, że wdrożenie nowych technologii komunikacyjnych takich jak 5G, w istotny sposób przełoży się na dynamiczny rozwój gospodarski kraju, a co za tym idzie pozytywnie wpłynie na sytuację na rynku pracy.Minister zwróciła uwagę,  że stworzenie bazowej infrastruktury dla rozbudowy sieci 5G jest kluczowe dla rozwoju inteligentnych miast, telemedycyny, transportu i innych sektorów, takich jak np. sektor usług finansowych. – W 2020 roku powinniśmy mieć w Polsce kilka ośrodków miejskich operujących rozwojem sieci 5G – dodała.– Technologia 5G jest jedną z najbardziej przełomowych, która wchodzi w ostatnich latach. Widzimy wiele gałęzi gospodarki, w których jej wykorzystanie będzie przełomowe: transport, telemedycyna, przemysł – powiedział Jerzy Kwieciński, kierujący pracami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. – Europa mocno odstaje od świata, zwłaszcza od Azji i Stanów Zjednoczonych, w zakresie rozbudowy sieci 5G. Jedną z barier rozwojowych jest otoczenie prawne. Inną, są wspomniane już, najbardziej restrykcyjne limity gęstości mocy. Kraje nadbałtyckie mają również problem z pasmem. Połowa Polski pokryta jest „zaburzeniami ze Wschodu. Minister podkreślił, że Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada finansowanie rozwoju sieci 5G i jest to jedno z priorytetowych zadań. – Musimy systematycznie wprowadzać zmiany w otoczeniu prawnym, ale także wymogi związane z procesem inwestycyjnym uczynić bardziej przyjaznymi dla biznesu, mając również na względzie uwarunkowania społeczne – podsumował.Biorący udział w debacie Minister Cyfryzacji Marek Zagórski mówił o znaczeniu nowoczesnej technologii, która przekłada się na podniesienie jakości życia ludzi, a także infrastrukturze koniecznej do jej rozwoju.– Technologia 5G to kilka elementów: stacje bazowe, inwestycje operatorów telekomunikacyjnych, budowa sieci światłowodowej. Obecnie w Ministerstwie pracujemy nad systemem teleinformacyjnym, który będzie wspierał rozbudowę sieci 5G. Kolejna kwestia związana jest z opracowaniem programu wdrożenia pod kątem uproszczenia i skrócenia procesu inwestycyjnego. Konieczne jest także zmniejszenie opłat lokalnych, wprowadzanych przez samorządy, które utrudniają np. budowę sieci światłowodowych – powiedział Marek Zagórski.Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców zwrócił uwagę, że Europa przegrywa z Azją i Ameryką przez liczne i skomplikowane regulacje: – Jeśli nie skończymy z pętami papieru kancelaryjnego nie tylko w tej dziedzinie, ale i w innych, nasz rodzimy biznes będzie pozostawał daleko w tyle za konkurentami z zagranicy. Apeluję do rządu o rozwagę we wdrażaniu nowych przepisów.

Co trzeba zrobić w pierwszej kolejności aby sieć 5G została w Polsce wdrożona?

– Dobra infrastruktura, sieć szerokopasmowa pokrywająca w miarę możliwości całe terytorium Polski, skrócenie terminu budowy i modernizacji dla stacji szerokopasmowych, pełna implementacja przepisów Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej i wdrożenie programu pilotażowego dla rozwoju sieci 5G, to wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć
– podsumowała Minister Jadwiga Emilewicz.Minister Jerzy Kwieciński zapewnił, że jeśli chodzi o ekspertów ekonomicznych, przekonanie o ważności tej technologii wydaje się faktem. Wspomniał również o konieczności stworzenia przyjaznego otoczenia prawnego dla realizacji inwestycji z tego obszaru oraz przekonaniu społeczeństwa, że technologia 5G jest naprawdę bezpieczna.– Tematem dotyczącym rozwoju sieci 5G, poruszanym najczęściej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju są finanse. Wydaje się, że to nie będzie stanowiło dużego problemu – dobre ramy prawne przełożą się na to, że biznes sam będzie chciał inwestować tego typu przedsięwzięcia. Technologia 5G będzie bowiem stanowiła dodatkowy napęd dla rozwoju całej gospodarki – zapewniał Minister Kwieciński.Marek Zagórski z Ministerstwa Cyfryzacji zaznaczył, że istotne przełożenie na budowę sieci będą miały szybkie decyzje administracyjne. Powiedział również, że na zmianach skorzystałby przede wszystkim biznes. Jego zdaniem kluczowe jest edukowanie tej grupy w zakresie korzyści jakie niesie ze sobą rozwój sieci 5G.

Cezary Kaźmierczak z ZPP podkreślił, że najważniejsze w zaimplementowaniu takich zmian są przywództwo polityczne, odwaga i determinacja.


Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Fot. ZPP


dodano: 2018-08-31 07:07:24