Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Dystrybucja

Magazyn "PRESTIŻ - RELACJE GOSPODARCZE"
- imiennie i bezpłatnie dociera do ludzi biznesu, instytucji ich wspierających, administracji publicznej, parlamentarzystów, ambasad i mediów.

PROFIL CZYTELNIKÓW  - 4100 nazwisk

2927 osób to przedstawiciele najbogatszych i najprężniej działających w Polsce firm
(71% czytelników). Wśród nich reprezentanci:
Pozycja zawodowa tej grupy odbiorców:
681 osób sprawuje władzę w RP (17% czytelników):
492 osoby stoją na czele organizacji wspierajacych gospodarkę i kształtujących opinię publiczną
(12% czytelników). Między innymi:
Pozycja zawodowa tej grupy odbiorców:
Płeć
Dystrybucja: