Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dynamiczny wzrost Selvity

Selvita SA, jedna z największych w Europie firm biotechnologicznych opracowujących innowacyjne leki, wypracowała w 2016 r. 66,3 mln zł przychodów. Dynamika przychodów komercyjnych wyniosła 32 proc. r/r. Spółka osiągnęła 8,5 mln zł zysku netto. Backlog na 2017 r. wynosi 80 mln zł i jest o 127 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

– Selvita rośnie dynamicznie we wszystkich segmentach. Komercjalizacja kolejnych innowacyjnych projektów oraz realizowane z sukcesami przez Selvitę i Ardigen projekty usługowe pomagają nam budować silną pozycję na globalnych rynkach. Niemal 90 proc. przychodów w 2016 r. wygenerowały kontrakty z firmami zagranicznymi, głównie z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych
– podsumowuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, znaczący akcjonariusz i Wiceprezes Zarządu Selvita S.A.
 
Przychody komercyjne Spółki (nie uwzględniające dotacji) wyniosły w 2016 r. 54,2 mln zł i były o 32 proc. wyższe niż rok wcześniej. Segment innowacyjny wzrósł o 19 proc., do 18,4 mln zł sprzedaży. Zysk operacyjny segmentu wyniósł 3,1 mln zł i był o 7 proc. wyższy niż w 2015 r. Kluczowym wydarzeniem minionego roku było założenie przez Selvitę i wiodący branżowy fundusz Epidarex Capital spółki Nodthera Ltd w ramach komercjalizacji projektu SEL212. Selvita otrzymała na podstawie umowy 2,6 mln zł płatności z góry, udziały w spółce Nodthera warte 9,9 mln zł oraz gwarancję finansowania dalszego rozwoju projektu na poziomie 14,5 mln zł do IV kw. 2019 r.

– Powołując spółkę Nodthera skomercjalizowaliśmy piąty projekt z naszego pipeline’u i nawiązaliśmy kolejną ciekawą współpracę z renomowanym partnerem. Ponadto w minionym roku przedłużyliśmy i rozszerzyliśmy kooperację w ramach projektów rozwijanych już od kilku lat z H3 Biomedicine i Merck. Nasza reputacja rośnie. Dowodem na to jest fakt, że każdy kolejny kontrakt podpisujemy na coraz lepszych warunkach – tłumaczy Bogusław Sieczkowski. – Od momentu pozyskania od inwestorów środków na rozwój w końcówce 2014 r. wzrosły nasze nakłady na rozwój projektów we wczesnej fazie badań. Dzięki temu dysponujemy szerokim portfelem projektów o dużym potencjale komercyjnym, które będą wspierały wzrost Selvity w przyszłości – dodaje.

Sprzedaż w segmencie usługowym przekroczyła 32,4 mln zł i była o 41 proc. wyższa niż rok wcześniej.

– W segmencie usługowym kolejny rok z rzędu rozwijamy się w tempie ponad 40 proc., podczas gdy w naszej strategii zapowiadaliśmy dynamikę na poziomie 30 proc. Cieszy nas szczególnie fakt, że po okresie intensywnych inwestycji związanych z otwarciem biur sprzedażowych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w końcówce roku usługowa część biznesu powróciła do dwucyfrowej rentowności operacyjnej. Oczekujemy, że będzie się ona utrzymywała na podobnym poziomie również w kolejnych okresach – mówi Bogusław Sieczkowski.

Bardzo dynamicznie rozwijał się segment bioinformatyczny – wchodząca w skład Grupy spółka Ardigen wypracowała 3,4 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 34 proc. r/r.

– Bardzo dobre wyniki wypracowała nasza spółka bioinformatyczna Ardigen. Pomimo intensywnych działań sprzedażowych spółka osiągnęła rentowność operacyjną w trzecim kwartale. Udało nam się podpisać dwa kontrakty z firmami typu big-pharma, jedną w Stanach Zjednoczonych i drugą w Europie. Ponadto w Stanach nawiązaliśmy współpracę z czterema firmami biotechnologicznymi oraz z tak prestiżowym partnerem, jak Harvard Medical School. W tym roku Ardigen więcej wysiłku włoży w rozwój generujących wysokie marże zaawansowanych produktów bioinformatycznych – zapowiada Bogusław Sieczkowski.

Wraz z wynikami za 2016 r. Selvita opublikowała backlog na rok 2017. Stan zakontraktowania jest obecnie o 127 proc. wyższy wobec stanu opublikowanego w analogicznym okresie rok wcześniej. Największa dynamika – wzrost o 282 proc. – dotyczy segmentu innowacyjnego, w przypadku którego aktualne zakontraktowanie wynosi 38,2 mln zł. Stan zakontraktowania w segmencie usługowym sięga 19,7 mln zł i jest o 24 proc. wyższe niż rok wcześniej. Backlog Ardigen (segment bioinformatyczny) wynosi aktualnie 4,6 mln zł, co oznacza wzrost o 273 proc. r/r. Selvita spodziewa się, że przychody z dotacji w 2017 r. wyniosą 17,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku spodziewała się wpływów z tego źródła w 2016 r. na poziomie 8,1 mln zł (wzrost o 116 proc.).
 
– Tak istotny wzrost stanu zakontraktowania w segmencie innowacyjnym jest wynikiem podpisanego w marcu 2017 r. kontraktu dotyczącego komercjalizacji projektu SEL24. Umowa zagwarantowała nam płatność z góry na poziomie 20,3 mln zł. Kolejne potencjalne przychody z tytułu kamieni milowych pojawić się mogą w 2018 r. Liczymy jednocześnie, że wzrost reputacji firmy związany z podpisaniem szóstego kontraktu – pierwszego w historii Selvity, w którym przedmiotem transakcji był projekt wprowadzony do badań klinicznych – pozwoli na osiąganie jeszcze lepszych warunków finansowych w przypadku komercjalizacji kolejnych projektów – wyjaśnia Bogusław Sieczkowski.

Selvita bardzo aktywnie pozyskuje środki z dotacji. Spółka posiada obecnie podpisane umowy gwarantujące finansowanie grantowe projektów realizowanych do 2020 r. na łączną kwotę 79,8 mln zł.

W związku z dynamicznym rozwojem biznesu i wynikającym z niego wzrostem zatrudnienia, Selvita zadecydowała w 2016 r. o budowie własnych laboratoriów w Krakowie. Docelowo na terenie nieruchomości powstać ma kompleks laboratoryjno-biurowy składający się z trzech budynków o łącznej powierzchni ok. 14 tys. m2, które umożliwią zatrudnienie ok. tysiąca osób. Inwestycja zostanie podzielona na etapy. W pierwszym z nich Selvita planuje wybudować nowoczesny budynek o powierzchni ok. 5 tys. m2. Do końca 2017 r. firma chce przygotować pełną dokumentację i uzyskać niezbędne pozwolenia. Budowa wraz z kompleksowym wyposażeniem budynku zaplanowana jest na lata 2018-2019.

W I kw. 2017 r. działalność rozpoczął oddział produkcyjny w Poznaniu. Obecnie w dzierżawionych w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii Selvita zatrudnia 14 osób. W ciągu kolejnych kilku miesięcy na powierzchni 500 m2 pracę znajdzie ok. 50 osób, jednak docelowo zarówno powierzchnia, jak i liczba pracowników mają się podwoić.


Źródło: Selvita SA
 

dodano: 2017-04-20 06:45:56