Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Druga szansa Polski

Obchodzona w 2014 r. potrójna rocznica (25 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów, 15 lat w NATO i dziesięć lat w UE) skłania do ocen i porównań z innymi krajami regionu. Rafał Antczak, doradca zarządu Deloitte pisze w "Rzeczpospolitej", że od początku transformacji w naszym regionie konkurowały ze sobą dwie strategie – gradualna i radykalna. A skoro rok 2014 symbolicznie zamyka okres transformacji ustrojowej i gospodarczej Polski zadaje więc pytanie, co dalej.

Antczak uważa, że: - Jednym z największych problemów transformacji w Polsce jest niezdolność prowadzenia antycyklicznej polityki fiskalnej. W efekcie niezależnie od dynamiki wzrostu PKB deficyt szerokiego sektora rządowego nie maleje poniżej 3 proc. PKB, a przy pogorszeniu się koniunktury rośnie do 6–7 proc. PKB. Obciążenia podatkowe są stosunkowo wysokie, uwzględniając średni poziom rozwoju gospodarczego, więc zmiany w polityce fiskalnej powinny nastąpić po stronie wydatków.
...
I dodaje: - Wyzwania dla Polski na kolejne 25 lat nie będą wcale mniejsze. Dotychczasowy sukces wynikał z odwagi we wprowadzaniu całościowych reform i szybkim nadrabiania zaległości przy wykorzystaniu prostych rezerw, które tkwiły w gospodarce i społeczeństwie. Te rezerwy powoli się kończą, a ostatnią są środki unijne do 2020 r.


Jak unaocznił globalny kryzys finansowy z 2008 r., część dużych krajów UE nie potrafiła pokonać wewnętrznych ograniczeń i znalazła się w długotrwałej stagnacji (np. Francja i Hiszpania), ale część potrafiła albo wcześniej przygotować się na kryzys (np. Niemcy), albo wykorzystać kryzys do reform (np. Anglia i Włochy).

Do której grupy krajów należeć będzie Polska, zależy wyłącznie od polskich elit i polskiego społeczeństwa. Taką szansę mamy po raz drugi w ciągu 500 lat... Polacy ze swoim bagażem historycznym powinni więc nad wyraz starannie analizować bilans kosztów i korzyści wszelkich polityk, które mają długookresowe skutki, bo tylko w ten sposób można uniknąć błędów z przeszłości.


Czytaj całość: "Rzeczpospolita", 28.08.2014, str. B8. Autor: Rafał Antczak, Druga szansa Polski.


dodano: 2014-08-28 09:05:19