Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dobre wyniki handlu zagranicznego

W I półroczu br. eksport w cenach bieżących wyniósł 307,0 mld zł, a import 309,1 mld zł. GUS informuje, że w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 2,8%, a import zmniejszył się o 5,3%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 2,1 mld zł (w analogicznym okresie ub. roku minus 27,6 mld zł).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 74,2 mld EUR, import 74,7 mld EUR, ujemne saldo wyniosło 0,5 mld EUR, a analogicznym okresie ub. roku minus 6,5 mld EUR (eksport zwiększył się o 6,0%, a import zmniejszył się o 2,3%).

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 35,0 mld zł (minus 8,5 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 14,9 mld zł (minus 3,6 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi – 47,8 mld zł (11,6 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 50,1 mld zł (12,1 mld EUR). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 81,6% (w tym UE 74,3%), a w imporcie 65,6% (w tym UE 57,6%), wobec odpowiednio 83,4% (w tym UE 77,4%) i 65,1% (w tym UE 58,2%) w I półroczu ub. roku.

W I półroczu br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu w skali roku do Rosji, na Ukrainę, Słowację oraz do Szwecji, a importu – ze Stanów Zjednoczonych oraz z Chin. Natomiast spadek eksportu odnotowano w obrotach z Włochami, Holandią, Francją, Czechami, W. Brytanią oraz Niemcami, a importu – z Rosją, Włochami, Francją, Niemcami, Holandią, Czechami, W. Brytanią oraz Belgią.

Dla przykładu dodatnie saldo z Niemcami wyniosło 11,1 mld zł (2,7 mld EUR), wobec 6,3 mld zł (1,5 mld EUR) w analogicznym okresie ub. roku.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,1% eksportu (w analogicznym okresie ub. roku 67,3%) i 67,0% importu ogółem (odpowiednio 68,4%).


Źródło: GUS, Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I - VI 2013 r. Warszawa, 12.08.2013 r.


dodano: 2013-08-12 13:38:06