Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dobre wyniki eksportu

Po 7 miesiącach 2013 r. eksport towarów osiągnął wartość 86,9 mld euro. Według wstępnych danych GUS wynika, iż był wyższy o 6,2 proc. w porównaniu z poziomem sprzed roku. Import wyniósł 87,5 mld euro. Ujemne saldo zamknęło się zatem kwotą 0,6 mld euro, czyli dwunastokrotnie niższą niż w analogicznym okresie ubiegłego roku  (minus 7,2 mld euro).

Eksport szczególnie dynamicznie rozwijał się na rynki rozwijające się i Europy Środkowo-Wschodniej – wzrósł o 15,8 proc. (do 15,9 mld euro), ale z nimi dalej odnotowujemy ujemne saldo.

Dodatnie saldo odnotowano z krajami rozwiniętymi. W rezultacie odnotowaliśmy wzrost nadwyżki wymiany o 3,4 mld euro (do 13,5 mld euro). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 81,7% (w tym UE 74,6%), a w imporcie 65,7% (w tym UE 57,9%),

W obrocie towarowym najlepszy wynik eksportu odnotowano w sektorze rolno-spożywczym – wzrost o 13,6 proc. (do 10,9 mld euro) oraz chemicznym – o 8,4 proc. (do 12,4 mld euro). Wartość eksportu towarów elektromaszynowych wyniosła prawie 34,2 mld euro i była wyższa o 6,1 proc. niż przed rokiem.

W okresie styczeń
lipiec br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu w skali roku do Niemiec, Rosji, na Ukrainę, Słowację oraz do Szwecji, a importu – ze Stanów Zjednoczonych oraz z Chin. Natomiast spadek eksportu odnotowano w obrotach z Włochami, Holandią, Francją, W. Brytanią, a importu – z Rosją, Włochami, Francją, Niemcami, Holandią, Czechami, W. Brytanią oraz Belgią.

Źródło: GUS


dodano: 2013-09-12 11:15:52