Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Do szczytu COP24 Katowice - pierwsze obiekty już gotowe

Międzynarodowe Targi Poznańskie odpowiadają za organizację logistyczną konferencji klimatycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych COP24 – najważniejszego globalnego forum poświęconego światowej polityce klimatycznej. Konferencja odbędzie się w grudniu w Katowicach, a dzięki Idea Expo MTP stoją już pierwsze tymczasowe hale konferencyjne. Proces przygotowań przebiega zgodnie z harmonogramem. Trwają prace nad oznakowaniem terenu konferencji, budową systemu komputerowego, teleinformatycznego i energetycznego na potrzeby wydarzenia.Decyzja o powierzeniu Targom przygotowań do szczytu klimatycznego zapadła w drodze postępowania przeprowadzonego przez Ministerstwo Środowiska. Międzynarodowe Targi Poznańskie  posiadają bardzo duże doświadczenie rocznie organizując 100 wydarzeń targowych i szereg kongresów oraz konferencji na całym świecie i już dwukrotnie były zaangażowane w organizację szczytu klimatycznego w Polsce. W grudniu 2008 r. MTP i znajdujące się na jego terenach Poznań Congress Center były gospodarzami 14. Konferencji Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Najwyższa jakość organizacyjna MTP została wówczas doceniona przez przedstawicieli ONZ, rządu RP oraz uczestników wydarzenia. A Ministerstwo Środowiska powierzyło MTP realizację najważniejszej części przygotowań do kolejnego szczytu klimatycznego ONZ  – COP19, który odbywał  się na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2013 roku.Kolejna 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz 1. (część 3) Konferencją Stron służącą jako spotkanie stron Porozumienia Paryskiego (CMA1.3) odbędzie się w Katowicach w dniach od 3 do 14 grudnia 2018 roku. Do stolicy Śląska przybędzie blisko 30 tysięcy gości przedstawicieli wszystkich Stron Konwencji (196 państw i UE), by podejmować decyzje dotyczące dalszych działań na rzecz ochrony klimatu oraz funkcjonowania Konwencji. W COP24 wezmą udział prezydenci, premierzy, reprezentanci rządów i dyplomacji, przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy, aktywiści, przedstawiciele przedsiębiorców i innych grup, zainteresowanych kwestiami dotyczącymi klimatu. Konferencji COP24 towarzyszyć będą wydarzenia  o charakterze naukowym, społecznym, ale i komercyjnym, będące forum prezentacji i wymiany pomysłów, innowacji, strategii i rozwiązań na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.


Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie. Film pokazujący teren konferencji przed Szczytem Klimatycznym.


dodano: 2018-10-18 06:16:33