Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

Zgodnie z notyfikacją, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostat) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna). Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2011 roku ukształtował się na poziomie 76 680 mln zł, co stanowi -5,0% PKB, natomiast dług publiczny wyniósł 859 076 mln zł, tj. 56,4% PKB.

Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2011 r. (w mln zł)

Produkt Krajowy Brutto (PKB):   1 523 245
Deficyt / Nadwyżka sektora instytucji rządowych i samorządowych:   -76 680,
co stanowi -5,0% PKB

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym:   -64 599,
co stanowi -4,2% PKB

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym: -10 733,
co stanowi -0,7% PKB
Deficyt / Nadwyżka podsektora funduszy ubezpieczeń społecznych:   -1 348,
co stanowi -0,1% PKB
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych: 859 076, co stanowi 56,4% PKBWraz z notyfikacją fiskalną GUS przesłał do Komisji Europejskiej dane dotyczące dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w podziale na transakcje, zgodnie z Europejskim Systemem Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA’95).

Dochody i wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych wg ESA’95 w 2011 r.
(w mln zł)


Dochody ogółem: 587 026, co stanowi 38,5% PKB
w tym:
Podatki związane z produkcją i importem: 210 153

Podatki od dochodów, majątku: 107 196

Dochody z tytułu własności: 16 957

Składki na ubezpieczenie społeczne 174 587
Wydatki ogółem: 663 757, co stanowi 43,6% PKB
w tym:
Zużycie pośrednie: 87 090

Koszty związane z zatrudnieniem: 148 626

Dotacje: 6 958

Świadczenia społeczne: 248 158

Nakłady brutto na środki trwałe: 87 333


Źródło: Komunikat GUS dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2011 r., Warszawa, 22.10.2012 r.


dodano: 2012-10-22 12:11:08