Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dbajmy o reputację


Jerzy Byra


Firmy wiedzą, co jest ważne w dbaniu o reputację i mają świadomość, że może je spotkać kryzys, ale nie są na niego przygotowane – wynika z badania przeprowadzonego przez On Board Think Kong. Agencja opublikowała właśnie pełny raport z badania poświęconego reputacji korporacyjnej, przeprowadzonego wśród dyrektorów komunikacji i rzeczników pasowych.

Większość respondentów (88 proc.) rozumie reputację korporacyjną jako to, jak firma jest postrzegana przez swoich zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy w oparciu o jej zachowania w przeszłości oraz plany na przyszłość. Dla niemal 3/4 badanych reputacja korporacyjna stanowi istotną wartość niematerialną przedsiębiorstwa, która w znacznym stopniu wpływa na jego rynkową pozycję i osiąganie przewagi konkurencyjnej.

94 proc. dyrektorów komunikacji i rzeczników uznało, że reputacja ma wpływ na wyniki finansowe i sukces firmy. Największym benefitem z posiadania dobrej reputacji są lepsze relacje i zaufanie interesariuszy – tak wskazało 61 proc. badanych. Wśród korzyści w dalszej kolejności wymieniali oni zaangażowanie pracowników, mniejszą retencję i lepszy wizerunek pracodawcy (49 proc.), a także lepszą ochronę i większą odporność firmy w sytuacjach trudnych czy kryzysowych (44 proc.).

44 proc. badanych oceniło, że w ciągu trzech lat ich firmę może spotkać kryzys wizerunkowy – wynika z badania. Jednocześnie jedynie w 4 na 10 przedsiębiorstwach istnieje spisana strategia i plan działań kształtujące reputację. Wśród aktywności podejmowanych przez badane firmy w zakresie budowania reputacji najczęściej wymieniane były aktywne działania medialne, w tym prowadzenie biura prasowego (89 proc.), monitoring mediów i social mediów (89 proc.) oraz aktywne działania w mediach społecznościowych (88 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: udział w wydarzeniach i inicjatywach zbieżnych ze strategią firmy (68 proc.), aktywna współpraca z organizacjami i ekspertami branżowymi (65 proc.) oraz zaangażowanie pracowników w działania wizerunkowe firmy (60 proc.).

W komunikacji korporacyjnej coraz ważniejsze są media społecznościowe. Aż 85 proc. dyrektorów i rzeczników wykorzystuje je do budowania reputacji w internecie. 43 proc. współpracuje (także komercyjnie) z wydawcami, prowadzi blogi i publikuje treści eksperckie, a także wykorzystuje aktywność menedżerów i zarządu w social mediach. 14 proc. dyrektorów komunikacji wskazuje również działania SERM (zarządzanie reputacją w wyszukiwarkach).

Najskuteczniejsze kanały komunikacji służące do budowania reputacji to zdaniem badanych obecność we wszystkich mediach, korporacyjne social media i branżowe konferencje. Według 71 proc. badanych najlepiej sprawdza się obecność w prasie, radiu, telewizji lub portalach internetowych. Na czwartej pozycji znalazły się działania contentmarketingowe i SEO – wskazała je prawie 1/3 respondentów.

Dyrektorzy komunikacji widzą największy potencjał działań PR w budowaniu strategii komunikacji firm do różnych grup odbiorców (58 proc.). Istotne będą one także w komunikacji w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (45 proc.) oraz storytellingu czy budowaniu relacji z interesariuszami (po 35 proc.).

Zainteresowanych budowaniem reputacji polecamy pełne wyniki tych interesujących badań, które dostępne są na stronie OBTK. Patronem medialnym projektu było PRoto.pl za którym publikujemy to krótkie omówienie.

O budowaniu i przykładnym dbaniu o reputację piszemy również w „Prestiżu”, w rozmowie z Wiktorem Kolbowiczem, prezesem zarządu Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” w Ciechocinku. Poza rozmową polecamy także wiele innych artykułów dotyczących gospodarki (prognozy, ustawodawstwo, oceny, szanse i wyzwania), rynku pracy, finansów i zarządzania. Tradycyjnie też felieton prof. Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk o tonowaniu emocji w biznesie.
(marzec 2020)


dodano: 2020-03-09 23:05:57