Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Długi Polaków sięgają 40 mld zł

39,28 miliarda zł wyniosła łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec marca 2013 roku.

Kwota zadłużenia zwiększyła się w czasie ostatnich miesięcy o 0,77 miliarda zł. Zaległe zadłużenie Polaków zwiększyło się o 1,99% w stosunku do danych ze stycznia 2013 roku. Średnie zaległe zobowiązanie osób, które nie radzą sobie z płatnościami, było wyższe o 301 zł niż na koniec stycznia 2013 roku. W ciągu ostatnich miesięcy, średnie zadłużenie wzrosło o 1,76% i wynosi 17 401 zł.

Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań na koniec marca  2013 roku wyniosła 2,25 miliona osób. W ciągu ostatnich miesięcy zwiększyła się ona o 4974 osób, tj. o blisko 0,22%. Dynamika tego przyrostu utrzymuje się na podobnym poziomie co w minionym roku.


Z naszych danych wynika, że sytuacja finansowa Polaków jest stabilna i nie uległa pogorszeniu na przestrzeni ostatnich miesięcy. Analizy te wskazują, że ograniczamy zbędne wydatki i nieznacznie zmniejszamy konsumpcję, co wystarcza do zrównoważenia domowych budżetów. Cały czas mamy jednak w pamięci, że do tej pory łączna kwota zaległości urosła do znaczących rozmiarów i w ciągu kilku miesięcy niewątpliwie przekroczy poziom 40 miliardów złotych. To suma równa planowanemu budżetowi programu Inwestycje Polskie.” - mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Najbardziej zadłużeni są mieszkańcy Śląska (
334 tysiące osób), na ponad 7,9 miliarda złotych. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy ich zaległości wzrosły o 262 miliony złotych. Na drugim miejscu są mieszkańcy Mazowsza (290 tysięcy osób) z długami przekraczającymi 5,77 miliarda złotych. Zaległości mieszkańców czterech regionów: Śląska, Mazowsza, Dolnego Śląska i Wielkopolski stanowią ponad 52% łącznej sumy zadłużenia Polaków.

Eksperci BIG zwracają jednak uwagę, że patrząc z szerszej perspektywy, na przykład 12 miesięcy, dane nie wyglądają tak źle. Dynamika powiększania się grupy dłużników wyraźnie wyhamowała i to mimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej.

„Wiele miejsca poświęca się informacjom nt. negatywnej sytuacji gospodarczej i niezbyt dobrym perspektywom na kolejne miesiące. Warto jednak przy tej okazji również wspomnieć, że nauczyliśmy się radzić sobie w trudnych czasach i zarządzać odpowiedzialnie budżetem domowym. To jest dobry sygnał. Pomimo przedłużającego się kryzysu poziom zagrożonych kredytów utrzymuje się na stabilnym poziomie więc nie spodziewam się nagłych skutków ostatniej modyfikacji Rekomendacji T. Z jednej strony klienci są znacznie bardziej odpowiedzialni, z drugiej banki mają wypracowane i sprawdzone metody oceny wiarygodności kredytowej, m.in. wykorzystując dane z BIK i Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.” – dodaje Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Z 23. edycji Raportu InfoDług wynika również, że suma zaległości największego dłużnika w Polsce, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, powiększyła się o blisko 3% i przekroczyła kwotę 105 milionów złotych.


Dane dotyczące zadłużenia Polaków podawane przez BIG InfoMonitor uwzględniają tylko kwoty, z którymi dana osoba zalega, a nie całość zadłużenia, a dane dotyczące kredytów zagrożonych podawane na podstawie informacji BFG uwzględniają zarówno kwoty nieuregulowane w terminie jak i cały pozostały do spłaty kredyt.

Źródło: BIG InfoMonitor, Raport InfoDług / Kwiecień 2013 r.


dodano: 2013-04-17 10:50:22