Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Czym zajmą się nowe resorty?

Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz i Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński przedstawili zadania obu resortów. Zapewnili o dobrej współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego. Prawnym następcą byłego Ministerstwa Rozwoju (MR) zostało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR), którym kieruje Jerzy Kwieciński.

Z MR do MIiR przejdą departamenty i biura zajmujące się działem „rozwój regionalny”. Oznacza to, że Minister Inwestycji i Rozwoju będzie m.in.:
  • tworzyć projekty strategii rozwoju Polski,opracowywać i wdrażać politykę regionalną,
  • czuwać nad sprawnym wdrażaniem funduszy UE,
  • analizować i prognozować rozwój gospodarczy naszego kraju,
  • opiniować czy rządowe strategie  i programy rozwoju są zgodne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
– Głównym zadaniem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii są dalsze prace nad ułatwieniami dla firm oraz rozwój innowacyjności i konkurencyjności naszej gospodarki – zaznaczyła minister Emilewicz.

Minister wyjaśniła, że resort został utworzony z departamentów i biur obsługujących dział „gospodarka” w byłym MR. W praktyce oznacza to, że Minister Przedsiębiorczości i Technologii zajmuje się m.in.:
  • wzrostem konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki,
  • tworzeniem prawa, które ułatwi życie przedsiębiorcom,
  • promocją polskiej gospodarki,
  • wymianą handlową i eksportem,
  • własnością przemysłową.
Minister Emilewicz nadzoruje też Prezesa Głównego Urzędu Miar, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Urząd Patentowy RP. Podlegają jej też Urząd Dozoru Technicznego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rozporządzenia tworzące nowe ministerstwa i określające zakres kompetencji Ministrów weszły w życie z dniem 9 stycznia 2018 r.


Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 
Fot: B.Kosiński


dodano: 2018-01-19 06:05:59