Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Felietony
Nie ma akceptacji bez prezentacji

Tylko wygłoszenie, a nie odczytanie tekstu odniesie skutek percepcyjny


Dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk

O powodzeniu ludzkich przedsięwzięć w znacznym stopniu decyduje sposób ich przedstawienia, czyli prezentacji. Prezentacja stała się sztuką zarówno w biznesie, jak i w polityce, edukacji czy mediach. Praktyka pokazuje, że często nie są tego świadomi ci, których zadania, role i funkcje wymagałyby innego niż dotąd spojrzenia na wykonywane czynności, ponieważ nawet najbardziej rozsądne rozwiązania mogą pozostać niezauważone, jeśli nie będą przedstawione w perfekcyjnie przygotowanej prezentacji. Oczywiście zakładamy, że są to działania prowadzone w dobrej wierze, a więc intencje prezentera nie są skrywane i służą przekonywaniu audytorium o cechach produktów, usług, idei, ich perswazyjnemu opisowi, ukierunkowanemu na potrzeby odbiorcy.

Prezentacja jest sztuką, nie wystarczy bowiem wiedza i zawodowe kompetencje, by do podejmowanych przedsięwzięć, proponowanych rozwiązań czy kreowanych idei skutecznie zjednywać tych, których poparcie w ich realizacji okaże się niezbędne. Trzeba jeszcze umieć przekonująco o tym powiedzieć, zilustrować przykładem, zademonstrować, przedstawić symulację itd., słowem umiejętnie połączyć kompetentne zachowania językowe ze scenografią aktu prezentacji, wiedzę z formami jej przekazu, trafiającymi do zróżnicowanego odbiorcy. Nie można bowiem przyjąć oferty, nie można też uzyskać akceptacji dla jakiejkolwiek propozycji, jeżeli nie została ona uprzednio zaprezentowana. Od tego, w jaki sposób przedstawiane są produkty, usługi czy idee, jak aranżowany jest kameralny czy też wielki spektakl ich prezentacji.
    Omówmy więc jeden z elementów prezentacji, który decyduje o jej scenicznym sukcesie - potęgę głosu.
    Intonacją i modulacją głosu można tworzyć nastroje i budować ich dramaturgię - uspokajać, zaciekawiać, przykuwać uwagę. Można też wyrażać wątpliwość albo rozśmieszać. Frazowaniem i akcentowaniem eksponujemy te znaczenia komunikatów, na których nam szczególnie zależy. Dlatego tak ważny i znaczący dla prezentacyjnej dramaturgii okazuje się jej walor brzmieniowy. Głos ludzki, jego barwa, wysokość i siła zawiera wiele ukrytych znaczeń, stanowiąc dla prezentera, podobnie jak dla aktora, ważny instrument oddziaływania na audytorium.
     Świadomość indywidualnych możliwości głosowych i treningi służące doskonaleniu umiejętności operowania głosem pozwalają uczynić zeń sceniczny środek wyrazu. Mówcy, znając jego siłę, potrafią profesjonalnie wzmacniać sens swoich komunikatów i urozmaicać przekaz, pozostawiając słuchaczy pod jego wpływem.
    W zależności od branży prezenterzy mają mniej lub bardziej profesjonalny stosunek do przekazu brzmieniowego. Dziennikarze radiowi, telewizyjni, politycy, nauczyciele szkolni czy akademiccy powinni wykazywać szczególną troskę o poprawne brzmienie komunikatów, ponieważ omawiane umiejętności należą do ich umiejętności zawodowych. Ale dziś także przedstawiciele innych zawodów stają przed wyzwaniem czynnego uczestniczenia w prezentacjach. Dlatego świadomość możliwości głosowych, a nawet konieczność korygowania nawyków artykulacyjnych pozwolą prezenterowi skutecznie wykorzystywać ten, jakże ważny środek ekspresji. Odpowiednio przygotowany prezenter potrafi wykorzystać w akcji swoje indywidualne walory głosowe.
    Tylko wygłoszenie, a nie odczytanie tekstu odniesie skutek percepcyjny, zapewni bowiem bezpośredni kontakt mówcy z audytorium. Spektakl prezentacyjny jest wtedy autentyczny i przekonujący siłą swojej dramaturgii.
    Mówiąc, a nie czytając, jest się bardziej przekonującym w odpowiednim frazowaniu, tj. członowaniu tekstu, wypowiadanego zgodnie z jego logiką. Obok fraz i pauz składniowo-logicznych można zastosować frazy i pauzy emocjonalne, tworząc nastrój oczekiwania czy zaciekawienia.

Porównajmy, jak zabrzmią słowa bez frazowania:

     I wtedy po zastosowaniu omawianego rozwiązania otrzymane wyniki...

a jak z frazowaniem:

     I wtedy / po zastosowaniu omawianego rozwiązania / otrzymane wyniki...

Cel, jej intencję mówca wyraża w dużej mierze intonacją, tj. operując skalą wysokości głosu wypowiedzi. (grudzień 2012)


dodano: 2012-12-11 15:05:02