Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Korzyści
Korzyści z zamieszczania materiałów promocyjnych w "Prestiż - relacje gospodarcze" (wydanie magazynowe i elektroniczne):
 • "Prestiż" - to doskonała promocja dla wszystkich, którym zależy na prestiżu oraz trwałym zaakcentowaniu swojej mocnej pozycji wśród najlepszych ludzi biznesu i jego otoczenia.
 • "Prestiż" - to możliwość dotarcia do osób mających zasadniczy wpływ na rozwój i funkcjonowanie polskiej gospodarki (imienna dystrybucja do osób zarządzających największymi polskimi firmami, posłów, senatorów, osób pełniących kierownicze funkcje w instytucjach państwowych, administracji rządowej i wojewódzkiej, dziennikarzy, ambasadorów - ponad 4000 osób).
 • "Prestiż" - to skuteczna realizacja komunikacji zewnętrznej firm i promocji w ujęciu marketingu strategicznego polegająca na połączeniu public relations z marketingiem bezpośrednim. Skutkuje podniesieniem rangi, konkurencyjności i znaczenia rynkowego.
 • "Prestiż" - to budowa pozytywnego wizerunku przedsiębiorców i firm wśród partnerów biznesowych i otoczenia makroekonomicznego, umacnianie związków z najlepszymi partnerami, wpływanie na wzajemne zaufanie i lojalność, a także rekomendowanie do zawierania nowych związków.
 • "Prestiż" - to bezpośrednia promocja reputacji, która nobilituje ludzi świata biznesu, nauki, polityki i dyplomacji.
 • „Prestiż” - to skuteczny lobbing przedsiębiorców na ośrodki władzy.
Ponadto:
 • „Prestiż” podlega wszystkim rygorom prawa prasowego. W sytuacji krytyki władzy i administracji państwowej obliguje je do bezwzględnej odpowiedzi na stawiane pytania i zarzuty.
 • Skuteczne oddziaływanie „Prestiżu” na otoczenie zewnętrzne wynika z siły słowa drukowanego wzmocnionego przekazem elektronicznym. To jedna z najbardziej skutecznych metod oddziaływania na otoczenie i budowę wiarygodności. Słowo w przekazie drukowanym i elektronicznym niejako uprawomocnia nasze przekonania i dokonania.
 • Publikacje w „Prestiżu” o firmie i jej partnerach wpływają na wzajemne zaufanie i lojalność. Nie tylko czysto racjonalną, również emocjonalną.
 • Firmy promujące się w „Prestiżu” mają możliwość nieodpłatnego wskazania swoich 20 najlepszych partnerów, do których redakcja wyśle egzemplarze promocyjne.
 • Wykorzystanie „Prestiżu” w promocji reputacji, to dla firmy podniesienie jej rangi, konkurencyjności i znaczenia rynkowego.
 • „Prestiż” w realizacji zalożeń marketingowych i komunikacji zewnętrznej firm nie liczy tych, do których dociera, tylko dociera do tych, którzy się liczą.
 • Głównym źródłem wspólnego zainteresowania „Prestiżu” i firm są zatem tylko ci ze szczytu piramidy Pareto, czyli te 20 proc. partnerów, którzy generują 80 proc. dochodu.