Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Kategorie
Kategorie Konkursu
o Nagrodę Gospodarczą Prestiżu RENOMA ROKU

Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU przyznawane są w pięciu głównych kategoriach. Osoby i instytucje zgłaszające mogą zgłosić po 3 kandydatów do każdej z pięciu kategorii: Przedsiębiorca / Firma / Produkt / Wynalazca / Polityk (nagroda specjalna). Formularze zgłoszeniowe dla wszystkich kategorii znajdują się i są do pobrania na stronie www.prestiz.info.pl w zakładce Nagroda Prestiżu / Zgłoszenia.

I. PRZEDSIĘBIORCA

Dla zachowania równych szans na uzyskanie Statuetki RENOMA ROKU przez przedsiębiorców reprezentujących firmy różnej wielkości i branż oraz dla zagwarantowania maksymalnej porównywalności ocen, Statuetki przyznawane są w siedmiu kategoriach:
 1. Małe polskie przedsiębiorstwo
 2. Średnie polskie przedsiębiorstwo
 3. Duże polskie przedsiębiorstwo
 4. Eksporter
 5. Instytucja finansowa
 6. Inwestycja zagraniczna
 7. Gospodarstwo rolne
(podstawą kwalifikacji przedsiębiorcy do pierwszych trzech kategorii związanych z wielkością firmy są kryteria podane w ustawie z 19 listopada 1999 roku „Prawo działalności gospodarczej”)

Osoby kwalifikujące się do tej kategorii powinny spełniać m. in. następujące warunki:

II. FIRMA

Dla zachowania równych szans na uzyskanie Statuetki RENOMA ROKU przez firmy różnej wielkości i branż oraz dla zagwarantowania maksymalnej porównywalności ocen, Statuetki przyznawane są w siedmiu kategoriach:
 1. Małe polskie przedsiębiorstwo
 2. Średnie polskie przedsiębiorstwo
 3. Duże polskie przedsiębiorstwo
 4. Eksporter
 5. Instytucja finansowa
 6. Inwestycja zagraniczna
 7. Gospodarstwo rolne
(podstawą kwalifikacji firmy do pierwszych trzech kategorii związanych z wielkością są kryteria podane w ustawie z 19 listopada 1999 roku „Prawo działalności gospodarczej”)

Firmy kwalifikujące się do tej kategorii powinny wyróżniać się jakością zarządzania, produkcji i usługi, zatrudniania i utrzymania wartościowej kadry, osiągania bardzo dobrych wyników finansowych, zaangażowania inwestycyjnego i dużego stopnia innowacyjności oraz społecznej i środowiskowej akceptacji. W szczególności:
Ponadto w kwalifikacji firmy do tej kategorii powinny być brane pod uwagę:

III. PRODUKT

Dla zachowania równych szans na uzyskanie Statuetki RENOMA ROKU przez produkty różnych branż oraz dla zagwarantowania maksymalnej porównywalności ocen produktów, Kapituła w sytuacji dużej ilości zgłoszeń z jednej branży może rozszerzyć kategorię o daną branżę i przyznać Statuetki produktom w każdej z nowo powstałej kategorii branżowej (np. Finanse, Teleinformatyka, Produkty Rolno-Spożywcze, Budowlane, Motoryzacja, Kosmetyki, Jachty, Biżuteria, Odzież, AGD, Meble).

Produkty kwalifikujące się do tej kategorii powinny uwzględniać oba składniki reputacji: ekonomiczny i emocjonalny. Wyróżniać się:

IV. WYNALAZCA

Osoby kwalifikujące się do tej kategorii powinny w swojej nowatorskiej pracy spełnić następujące warunki:

V. POLITYK

Osoby kwalifikujące się do tej kategorii powinny spełniać m. in. następujące warunki: