Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Czyżby koniec Autosana?

Wobec wyczerpania możliwości dalszego finansowania działań restrukturyzacyjnych i działalności gospodarczej Spółki, Zarząd AUTOSAN S.A., zobowiązany jest, na podstawie przepisów art. 11 ust. 1 w związku z art. 10 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze do sporządzenia wniosku upadłościowego, który został złożony do właściwego Sądu w dniu 19 września 2013 r.

Mimo powyższego oświadczenia, Zarząd ma jeszcze nadzieję, iż wyznaczony przez Sąd syndyk, w ramach swoich uprawnień wynikających z ustawy, będzie zmierzał do kontynuowania działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Nie zmienia to faktu, że sytuacja spółki nie nastraja optymistycznie. Świadczy o tym również komunikat podpisany przez Danutę Piskorz, prezes zarządu Spółki Sobiesław Zasada SA.


Komunikat Spółki Sobiesław Zasada SA

Niniejszym działając za spółkę Sobiesław Zasada S.A. z siedzibą w Krakowie, jako jej Prezes Zarządu uprawniona do jednoosobowej reprezentacji, w związku ze złożonym przez Zarząd spółki Autosan S.A. z siedzibą w Sanoku wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki, pragnę oświadczyć, iż spółka Sobiesław Zasada S.A. przez wiele lat, w ciągu których była większościowym akcjonariuszem spółki Autosan S.A. dokładała wszelkich możliwych starań, by przedmiotowa spółka była podmiotem rentownym i liczącym się na rynku.
     Począwszy od 2010 r. trzykrotnie podwyższany byt kapitał zakładowy spółki Autosan S.A. (o łączną kwotę około 27,8 mln zł), a reprezentowana przeze mnie spółka wpłacała coraz to większe kwoty tytułem objęcia akcji, mimo, iż spółka Autosan S.A. od dawna przynosiła straty, które od 2009 roku do sierpnia 2013 r. wyniosły łącznie około 62,1 mln zt (strata netto liczona od 2009 r. wynosiła w kolejnych latach: 13 mln, 12 mln, 14 mln, 15 mln i 7 mln do sierpnia 2013 r.).
     W związku z brakiem jakichkolwiek efektów ciągłego dofinansowywania spółki Autosan S.A, oraz w związku z wykorzystaniem wszelkich możliwości w zakresie wyprowadzenia przedmiotowej spółki z trudnej sytuacji finansowej, podjęta została decyzja o sprzedaży wszystkich jej akcji za „symboliczną kwotę", na rzecz Pana Grzegorza Tarnawy, Przedsiębiorca ten przedstawił bowiem perspektywę pozyskania potencjalnego inwestora, gotowego dofinansować spółkę Autosan S.A. kwotą pozwalającą, realnie myśleć o jej dalszym funkcjonowaniu. Decyzja ta miała zatem na celu umożliwienie innemu podmiotowi rozpoczęcia samodzielnej restrukturyzacji spółki Autosan SA, gdyż w takim działaniu upatrywana była nadzieja dla tej spółki.
     Biorąc pod uwagę wszystkie przytoczone powyżej okoliczności, działając za spółkę Sobiesław Zasada S.A., wyrażam ubolewanie związane z tym, iż spółka Autosan S.A. stanęła na krawędzi upadłości. Tym niemniej uważam, ze spółka której jestem przedstawicielem zrobiła na rzecz ratowania spółki Autosan S.A. bardzo wiele, a dalsze jej dofinansowywanie, bez jakichkolwiek perspektyw na poprawę jej sytuacji w przyszłości, biorąc pod uwagę także stale spadające przychody ze sprzedaży (z 155 mln w roku 2008 do 70 min w roku 2012), mogłoby wyłącznie doprowadzić do zachwiania sytuacji finansowej innych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Sobiesław Zasada S.A., na co Zarząd reprezentowanej przeze mnie spółki nie mógł przystać.Historia firmy sięga roku 1832, gdy Walenty Lipiński i Mateusz Beksiński założyli w Sanoku zakład kotlarski. Fabryka przechodziła różne koleje losu, w zależności od europejskich oraz krajowych koniunktury i kryzysów. W początkowych latach swej działalności fabryka produkowała sprzęt i urządzenia na potrzeby górnictwa naftowego, przemysłu gorzelniczego i browarnictwa. Pod koniec XIX wieku fabryka stała się największym producentem kolejowych wagonów osobowych i towarowych oraz tramwajów. W 1926 r. uruchomiono w niej produkcję pierwszej serii autobusów na podwoziu Lancia. Po II wojnie światowej produkowała jeszcze autobusy marki Fiat, ale już od 1950 rozpoczęła się era polskich autobusów, rozpoczęto produkcję ich pierwszej serii (na zdjęciu).

Źródło: Autosan SA


.

dodano: 2013-09-20 12:57:01