Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Czerwiec na giełdzie

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 16,2 mld zł w czerwcu 2019 r., czyli o 8,8% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w czerwcu 2019 r. o 4,7% rdr do poziomu 16,0 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w czerwcu 2019 r. 839,5 mln zł, o 5,3% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 60 187,43 pkt i była o 7,6% wyższa niż przed rokiem.

Obroty na runkach Grupy GPW
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 4,7% rdr do 16,0 mld zł w czerwcu 2019 r.
  • Wzrost średniej dziennej wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 5,3% rdr do 839,5 mln zł w czerwcu 2019 r.
  • Spadek wolumenu obrotu kontraktami na indeksy o 29,0% rdr do poziomu 358,3 tys. szt. w czerwcu 2019 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami na akcje o 25,1% rdr do 126,5 tys. szt. w czerwcu 2019 r.
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 10,4% do poziomu 16,5 TWh w czerwcu 2019 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 24,0% rdr do 12,4 TWh w czerwcu 2019 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) na rynku spot o 539,8% rdr do 108,3 ktoe w czerwcu 2019 r.
Kapitalizacja 410 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 632,30 mld zł (149,05 mld EUR). Łączna kapitalizacja 460 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec czerwca 2019 roku 1199,6 mld zł (282,9 mld EUR).

W czerwcu 2019 r. na GPW odbyło się 19 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.


Źródło: Giełda Papierów Wartościowych


dodano: 2019-07-03 06:58:11