Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Ceny w lutym 2013

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 1,3% i znalazł się poniżej dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.).

Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały podwyżki cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 2,5%), wzrost opłat związanych z mieszkaniem (o 2,2%), a także wyższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 3,2%), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,62 p. proc., 0,56 p. proc. i 0,20 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 5,1%), a także opłat związanych z łącznością (o 4,5%) i transportem (o 0,6%), obniżyły wskaźnik w tym okresie o 0,25 p. proc., 0,19 p. proc. i 0,06 p. proc.`

Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2012 i 2013
(analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100)


Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu br., według wstępnych i ostatecznych danych, były wyższe niż w grudniu ub. roku o 0,1% oraz o 1,7% wyższe niż w styczniu 2012 r.


Źródło: GUS - Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2013 r. Wyniki wstępne - 14.03.2013 r.


dodano: 2013-03-15 12:17:46