Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
CPR czyli Construction Products Regulation

Na rynku kablowym nie było od dawna tak dużych zmian, jakie wprowadziło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 znane jako CPR czyli Construction Products Regulation. Po rocznym okresie, w trakcie którego wszystkie zainteresowane strony miały czas na dostosowanie się do jego zapisów, od 1 lipca 2017 roku zaczęło ono obowiązywać w pełnym zakresie w odniesieniu do kabli i przewodów, uznanych jako wyroby budowlane zgodnie z Załącznikiem IV do rozporządzenia.

Rozporządzenie to odnoszące się do bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych definiuje nowe podejście do oceny kabli i przewodów, jako wyrobów budowlanych poprzez zharmonizowanie badań oraz klasyfikacji kabli i przewodów w zakresie reakcji na ogień i wprowadza obowiązek deklarowania przez producenta właściwości użytkowych wyrobu w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk - a nie jak miało to miejsce wcześniej deklarowanie zgodności z normą lub aprobatą.

Wdrożenie norm EN 13501-6 i EN 50575 oznacza dla wszystkich producentów lub importerów to, iż dużo łatwiej będzie można się posługiwać parametrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo pożarowe, zarówno w projektowaniu jak i określaniu wymagań przez zamawiającego. W szczególności w przypadku projektowania budowli oraz dostarczania kabli w ramach UE, gdzie do tej pory były różne uregulowania w tej dziedzinie. Należy tutaj również zaznaczyć, iż CPR nie odnosi się do wszystkich wyrobów kablowych, a tylko do tych które zostały wyprodukowane i wprowadzone do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach.

Grupa TFKable jako czołowy europejski producent kablowy, wprowadziła pierwsze wyroby na rynek zgodne z CPR już w styczniu 2017 roku stale powiększając bazę produktów przez kolejne miesiące. Na dzień dzisiejszy baza ta obejmuje ponad 18 tysięcy konstrukcji i stale się powiększa realizując zapotrzebowania rynków europejskich.

Nowa klasyfikacja i standardy

W zależności od klasy reakcji na ogień do której zostaną zaklasyfikowane kable i przewody, podlegają one przyjętym w Rozporządzeniu CPR Systemom Oceny Zgodności 1+, 3 lub 4, które określają m.in. rodzaj potwierdzających dokumentów i zakres nadzoru produkcyjnego.

W Polsce notyfikację oraz certyfikację w zakresie systemów zgodności 1+ oraz 3 otrzymały dwie instytucje tj.: ITB (Instytut Technik Budowlanych) oraz CNBOP (Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej). Tym nie mniej każdy producent bądź importer może badać swoje wyroby w dowolnej jednostce na terenie UE posiadającej odpowiednie uprawnienia w zakresie CPR.

Przyszłość CPR

Niewątpliwie rozporządzenie CPR, już na dość wczesnym etapie wdrożenia, spowodowało niemałe poruszenie na rynku kablowym. Pojawia się wiele pytań, których zbyt ogólne przepisy nie wyjaśniają, a które będą mogły być doprecyzowane z poziomu krajowych rozporządzeń. Najważniejszym zagadnieniem będzie zapewne opracowanie uregulowań (przepisów prawnych/norm) przypisujących dane kategorie reakcji na ogień do określonego rodzaju budynku lub budowli. Taki wymóg z poziomu rozporządzenia może całkowicie zmienić kierunek rozwoju rynku kablowego i przejście z PVC lub PE na materiały LSOH. To oczywiście spowoduje zamiany konstrukcyjne w już istniejących kablach w celu podniesienia klas reakcji na ogień oraz wymusi wprowadzenie na rynek nowych konstrukcji, które będą musiały spełniać rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa pożarowego. Następna kwestia to oczekiwanie na włączenie do rozporządzenia kabli funkcyjnych (Fire Resistant) np. typu E30/E60/E90, które czekają na opracowanie metod badania i klasyfikacji pod wymogi CPR. Pozwoli to domknąć rynek kabli niskonapięciowych dla instalacji wewnątrzbudynkowych, a także przyjąć wspólne wymagania co w znaczący sposób powinno poprawić komfort projektowania i nadzoru.  


Źródło: Grupa TFKable - jeden z liderów na globalnym rynku przewodów i systemów kablowych, posiadający zakłady produkcyjne w Europie i sieć dystrybucji w wielu krajach. Grupa TFKable, która ma siedzibę w Polsce, zatrudnia blisko 4000 osób i składa się z kilku spółek handlowych, licznych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Europie oraz Zakładu Recyklingu Odpadów Kablowych w Polsce.


dodano: 2018-04-17 06:24:25