Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Budżet państwa w I kwartale 2019 r.

Ministerstwo Finansów podało, że szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2019 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2019 r. wyniosło: • dochody 90,3 mld zł, tj. 23,3% • wydatki 94,8 mld zł, tj. 22,8% • deficyt 4,5 mld zł, tj. 15,7%.

Dochody

W okresie styczeń-marzec 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 90,3 mld zł i były wyższe o 1,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń-marzec 2018 r. o ok. 1,0 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:
  • dochody z podatku VAT były niższe o 0,6% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 3,0% r/r (tj. ok. 0,5 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 6,0% r/r (tj. ok. 0,8 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 10,1% r/r (tj. ok. 0,9 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,3% r/r.
W okresie styczeń-marzec 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 6,4 mld zł i było wyższe o ok. 0,9 mld zł (tj. 15,3%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-marzec 2018 r.

Wydatki

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2019 r. wyniosło 94,8 mld zł, tj. 22,8% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (85,3 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 9,4 mld zł, tj. 11,1%, głównie z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 3,5 mld zł), w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 1,9 mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 1,4 mld zł).

Źródło: Ministerstwo Finansów


dodano: 2019-04-25 06:39:17