Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Branża poligraficzna ciągle rośnie

Mimo kryzysu branża poligraficzna rozwija się dynamicznie. W raporcie firmy doradczej KPMG w Polsce, opracowanym na zlecenie i współpracy Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga - "Rynek poligraficzny w Polsce. Edycja 2012" czytamy, że w ubiegłym roku rynek wart był 11,2 mld zł (2,54 mld euro), a według prognoz, do końca 2014 roku, może przekroczyć 14 mld zł (3,6 mld euro).

Przychody sektora poligraficznego w Polsce w mld zł (w nawiasach wartości w mld euro)

Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce. * Przychody przedsiębiorstw na podstawie danych Eurostat przeliczonych wg średniego kursu NBP. ** Szacunek w oparciu o produkcję sprzedaną przedsiębiorstw powyżej 9 pracujących. *** Prognoza KPMG w Polsce. Przy przeliczeniu wartości na euro wzięto pod uwagę kursy walutowe NBP oraz prognozy Data Monitor.


     Sektor poligraficzny w Polsce odgrywa istotną rolę w Unii Europejskiej. Według wstępnych danych Eurostat w 2010 roku w Polsce funkcjonowało ponad 8,9 tys. firm poligraficznych, co daje polskiej poligrafii siódme miejsce w UE. Najwięcej przedsiębiorstw poligraficznych działa we Włoszech (17,3 tys. w 2009 ro ku), we Francji (16,7 tys.) oraz w Hiszpanii (15,9 tys.).
     W polskiej poligrafii dominują mikroprzedsiębiorstwa. Firmy zatrudniające do 9 pracowników w 2009 roku stanowiły 94,7% ogółu przedsiębiorstw poligraficznych w Polsce. Cały sektor zatrudniał w 2010  r. blisko 45,1 tys. osób. Oznacza to, że pod względem zatrudnienia polska poligrafia jest szósta co do wielkości w całej Unii Europejskiej i odpowiada za 5,3% całego zatrudnienia w poligrafii krajów unijnych.
     Polskie przedsiębiorstwa poligraficzne dobrze też dają sobie radę w eksporcie wyrobów poligraficznych. Co więcej, począwszy od 2004 roku, systematycznie rośnie przewaga eksportu wytworów przemysłu poligraficznego nad ich importem. W 2011 roku eksport przewyższył import o ponad 100%. W 2011 roku przemysł poligraficzny wyeksportował towary, klasyfikowane jako wyroby poligraficzne, o wartości 2 347,2 mln zł (569,7 mln euro). Było to o 11,6% więcej niż w 2010 roku. Najlepiej na rynkach zagranicznych radzą sobie zakłady fleksograficzne. Już 86% firm fleksograficznych jest obecnych na rynkach zagranicznych.
     Z przeprowadzonych badań wynika, że blisko co czwarty pracownik zakładów poligraficznych w Polsce posiada wykształcenie wyższe (23%) lub poligraficzne (24%). Ponadto, według szacunków ankietowanych podmiotów nawet 53% zamówień jest obecnie składanych drogą elektroniczną. Szczególnie wysoki stopień akceptacji zleceń poprzez Internet odnotowano dla przedsiębiorstw specjalizujących się w druku cyfrowym. Natomiast jeśli chodzi o finansowanie inwestycji to najpopularniejszy jest leasing. Wskazało go aż 59% przedsiębiorstw. Drugim w kolejności sposobem finansowania okazał się kredyt (41% wskazań w tegorocznej edycji badania).


Źródło: Raport "Rynek poligraficzny w Polsce" - opracowany przez KPMG w Polsce na zlecenie i współpracy Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga - edycja 2012.
http://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Strony/Rynek-Poligraficzny-w-Polsce-Edycja-2012.aspx

   


dodano: 2012-06-28 09:29:04