Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Blisko miliard zł preferencyjnego finansowania dla polskich przedsiębiorców dzięki programom ramowym Unii Europejskiej

Na spotkaniu prasowym, które zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przedstawiono informacje dotyczące uruchomienia pierwszych pieniędzy z instrumentów finansowych w programach ramowych UE na lata 2014-2020. Z preferencyjnych kredytów i finansowania leasingowego skorzystają mikro, małe i średnie firmy. W ten sposób, w 2015 i 2016 r., polscy pośrednicy zaoferują przedsiębiorcom prawie 1 mld zł.Środki z puli na lata 2014-2020 jako pierwszy uruchomi Idea Bank. Od 21 grudnia, dzięki gwarancjom z programu COSME, firmy mogłą skorzystać z 350 mln zł przeznaczonych na preferencyjne kredyty. Tego samego dnia bank udostępni 80 mln zł dla proinnowacyjnych przedsiębiorców w ramach Programu Horyzont 2020.

Z kolei Raiffeisen od maja 2016 r. sfinansuje inwestycje firm na preferencyjnych warunkach. Wartość gwarancji udzielonych bankowi przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) w ramach programu COSME wynosi 520 mln zł.

Pierwszym polskim pośrednikiem finansowym programu EaSI (wsparcie zatrudnienia i ekonomii społecznej) zostanie jeszcze w tym roku Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA. Dzięki gwarancji EFI, TISE planuje uruchomienie preferencyjnej oferty pożyczek, o łącznej wartości 34 milionów złotych, służących tworzeniu oraz finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw społecznych.

– Rozwój instrumentów zwrotnych w polityce rozwoju kraju będzie priorytetem rządu w najbliższych latach. To pozwoli na budowanie potencjału instytucji finansowych w Polsce. Nowe instrumenty finansowe UE uzupełnią krajowe narzędzia wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Wykorzystanie finansowania zwrotnego zapewni zwiększenie efektywności inwestycji – powiedział dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

O status polskich pośredników w programach ramowych UE ubiegają się już kolejne instytucje finansowe.W czterech programach ramowych UE na lata 2014-2020:
    •    COSME (wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw),
    •    Horyzont 2020 (badania naukowe i innowacje),
    •    Kreatywna Europa (wsparcie dla przedsiębiorstw i instytucji sektora kultury i kreatywnego),
    •    EaSI (zatrudnienie i innowacje społeczne),
na instrumenty finansowe przeznaczono ponad 4,5 mld euro. Środki te nie są podzielone na konkretne kraje – instrumentami zarządza w imieniu Komisji Europejskiej Europejski Fundusz Inwestycyjny. Środki z tych instrumentów udostępniają krajowi pośrednicy finansowi (np. banki, fundusze podwyższonego ryzyka, fundusze poręczeniowe, pożyczkowe i leasingowe).

Promocją instrumentów finansowych w programach ramowych oraz wsparciem instytucji finansowych w sięganiu po te fundusze zajmuje się w Polsce Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. Z upoważnienia Ministra Rozwoju punkt prowadzi Związek Banków Polskich.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju


dodano: 2015-12-23 09:25:33