Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Bilans płatniczy Polski w styczniu 2018 r.Z opublikowanych przez Narodowy Bank Polski 16 marca br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za styczeń 2018 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 8,4 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. było dodatnie i wyniosło 11,1 mld zł.Eksport towarów wyniósł 70,2 mld zł i był wyższy o 3,5 mld zł (tj. o 5,2 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 6,4 mld zł (tj. o 9,9 proc.) do poziomu 71,0 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 0,8 mld zł. W styczniu 2017 r. było ono dodatnie i wyniosło 2,1 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 6,7 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 17,7 mld zł i, w porównaniu ze styczniem 2017 r., zwiększyły się o 1,8 mld zł (tj. o 11,6 proc). Wartość rozchodów wyniosła 11,0 mld zł i zwiększyła się o 0,6 mld zł (tj. o 5,3 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 r.

Saldo dochodów pierwotnych było dodatnie i wyniosło 1,1 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo to również było dodatnie i wyniosło 2,8 mld zł. Na dodatnie saldo dochodów pierwotnych wpłynął przede wszystkim napływ środków z Unii Europejskiej, otrzymany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.


Źródło: Narodowy Bank Polski


dodano: 2018-03-19 07:14:03