Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Bilans płatniczy Polski w październiku 2018 r.

Z opublikowanych przez Narodowy Bank Polski 14 grudnia br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za październik 2018 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,0 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. było ono również ujemne i wyniosło 0,1 mld zł. W rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (8,3 mld zł) oraz ujemne salda obrotów towarowych (2,5 mld zł), dochodów pierwotnych (7,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 4,4 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 86,7 mld zł i był wyższy o 8,7 mld zł (tj. o 11,2 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 12,8 mld zł (tj. o 16,7 proc.) do poziomu 89,3 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 2,5 mld zł. W październiku 2017 r. było ono dodatnie i wyniosło 1,5 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 8,3 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,3 mld zł i, w porównaniu z październikiem 2017 r., zwiększyły się o 2,7 mld zł (tj. o 13,9 proc). Wartość rozchodów wyniosła 14,0 mld zł i zwiększyła się o 1,1 mld zł (tj. o 8,8 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 7,6 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo to również było ujemne i wyniosło 8,0 mld zł. Na ujemne saldo dochodów pierwotnych wpłynęło przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (6,5 mld zł).


Źródło: NBP


dodano: 2018-12-17 07:06:30