Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Bilans płatniczy Polski w październiku 2017 r.

Z opublikowanych przez Narodowy Bank Polski 14 grudnia br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za październik 2017 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,5 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było ujemne i wyniosło 0,1 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 5,0 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 76,4 mld zł i był wyższy o 9,6 mld zł (tj. o 14,3 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 7,8 mld zł, (tj. o 11,8 proc.) do poziomu 73,9 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 2,6 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było ono było również dodatnie i wyniosło 0,8 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 6,9 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 19,8 mld zł i w porównaniu do października 2016 r. zwiększyły się o 2,9 mld zł, tj. o 17,5 proc. Wartość rozchodów wyniosła 12,9 mld zł i zwiększyła się o 1,2 mld zł, (tj. o 10,5 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,5 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było ono również ujemne i wyniosło 6,0 mld zł. Na ujemne saldo dochodów wpływ miało przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (5,9 mld zł).

Źródło: NBP

dodano: 2017-12-15 07:20:45