Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Bilans płatniczy Polski w listopadzie 2014 r.

Z opublikowanych przez NBP 13 stycznia br. wstępnych danych dotyczących bilansu płatniczego Polski w listopadzie 2014 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,3 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. również było ujemne i wynosiło 0,6 mld EUR. W rachunku bieżącym bilansu płatniczego za listopad 2014 r. odnotowano ujemne salda dochodów pierwotnych i obrotów towarowych oraz dodatnie salda usług i dochodów wtórnych.

Eksport towarów w listopadzie br. wyniósł 13,5 mld EUR i był wyższy o 2,4 proc. niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 4,7 proc. w porównaniu z listopadem 2013 r. i na koniec analizowanego miesiąca osiągnął wartość 13,6 mld EUR. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło niecałe 0,1 mld EUR.

Saldo usług w listopadzie było dodatnie i wyniosło 0,6 mld EUR. Przychody z tytułu usług wyniosły prawie 2,9 mld EUR, w porównaniu z listopadem 2013 r. zmniejszyły się o 1,5 proc. Wartość rozchodów wzrosła o 0,4 proc. i wyniosła blisko 2,3 mld EUR.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 1,1 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. saldo to również było ujemne i wynosiło 1,5 mld EUR. O wysokości deficytu dochodów pierwotnych zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (1,2 mld EUR), głównie były to dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach (prawie 1 mld EUR).Począwszy od danych za sierpień br. dane bilansu płatniczego Polski są zestawiane zgodnie z nowymi standardami metodycznymi, określonymi przez MFW w podręczniku bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej BPM6. Zmiana standardów została przeprowadzona konsekwentnie w całej Europie do końca 2014 r. Obecnie wszystkie kraje, jak również EBC i Eurostat, publikują dane według nowej metodologii.

Źródło: Narodowy Bank Polski


dodano: 2015-01-14 08:15:10