Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Bilans płatniczy Polski w lipcu 2018 r.


Z opublikowanych przez
Narodowy Bank Polski 13 września br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za lipiec 2018 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. było ujemne i wyniosło 1,2 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 4,0 mld złotych.

Eksport towarów wyniósł 74,1 mld zł i był wyższy o 8,1 mld zł (tj. o 12,2 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 9,4 mld zł (tj. o 14,0 proc.) do poziomu 76,0 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1,9 mld zł. W lipcu 2017 r. było ono także ujemne i wyniosło 0,6 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 7,3 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,9 mld zł i, w porównaniu z lipcem 2017 r., zwiększyły się o 1,4 mld zł (tj. o 7,1 proc). Wartość rozchodów wyniosła 13,6 mld zł i zwiększyła się o 0,8 mld zł (tj. o 6,6 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 8,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo to również było ujemne i wyniosło 7,2 mld zł. Na ujemne saldo dochodów pierwotnych złożyły się: ujemne saldo dochodów z inwestycji (8,6 mld zł) oraz dodatnie saldo pozostałych dochodów pierwotnych (0,8 mld zł).


Źródło: Narodowy Bank Polski


dodano: 2018-09-14 07:14:16