Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Bilans płatniczy Polski w lipcu 2014 r.

Z opublikowanych przez NBP 15 września wstępnych danych o bilansie płatniczym Polski w lipcu wynika, że polski eksport towarów wyniósł w tym miesiącu 14,1 mld EUR i był wyższy o 6,4 proc. niż przed rokiem. Import zwiększył się o 4,5 proc. w porównaniu z lipcem 2013 r. i na koniec miesiąca osiągnął wartość 13,7 mld EUR. W rezultacie nadwyżka w obrocie towarowym z zagranicą wyniosła 393 milionów euro i była wyższa niż miesiąc wcześniej (256 milionów euro).

Dodatnie saldo usług wyniosło 353 mln EUR. W tym czasie przychody z tytułu usług, w porównaniu do lipca 2013 r., wzrosły o 3,6 proc. – ponad 2,8 mld EUR, a rozchody zwiększyły się o 6,4 proc., osiągając wartość bliską 2,5 mld EUR. W lipcu odnotowano dodatnie saldo transferów z Unią Europejską, które wyniosło 1,6 mld EUR. Napływ środków z UE w transferach bieżących wyniósł 431 mln EUR, a w transferach kapitałowych – blisko 1,5 mld EUR. W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu Unii 254 mln EUR z tytułu składek i opłat członkowskich. Ujemne saldo dochodów wyniosło blisko 1,3 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. było ono również ujemne i wyniosło prawie 1,5 mld EUR.

Saldo rachunku bieżącego w lipcu było ujemne i wyniosło 173 mln EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. deficyt rachunku bieżącego był ponad trzykrotnie większy i wyniósł 566 mln EUR.


Źródło: NBP


dodano: 2014-09-16 11:46:34