Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Bilans płatniczy Polski w grudniu 2018 r.

Z opublikowanych 13 lutego 2019 r., przez Narodowy Bank Polski, wstępnych danych bilansu płatniczego za grudzień 2018 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6,0 mld PLN. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,7 mld PLN), obrotów towarowych (5,7 mld PLN) i dochodów wtórnych (1,4 mld PLN) oraz dodatnie saldo usług (7,8 mld PLN). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 5,7 mld PLN. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 7,1 mld PLN.

Eksport towarów wyniósł 68,7 mld zł i był wyższy o 3,0 mld zł (tj. o 4,5 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2017 r. W omawianym okresie odnotowano wzrost sprzedaży za granicę samochodów ciężarowych, komputerów, odzieży i obuwia oraz koksu. Import towarów wzrósł o 3,7 mld zł (tj. o 5,2 proc.) do poziomu 74,4 mld zł. Wzrost ten to przede wszystkim zwiększenie wartości dostaw ropy naftowej i pozostałych paliw, towarów konsumpcyjnych trwałego użytku oraz używanych samochodów osobowych. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 5,7 mld zł. W grudniu 2017 r. saldo to było również ujemne i wyniosło 5,0 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 7,8 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,1 mld zł i, w porównaniu z grudniem 2017 r., zwiększyły się o 2,0 mld zł (tj. o 10,1 proc). Wartość rozchodów wyniosła 14,2 mld zł i zwiększyła się o 0,8 mld zł (tj. o 5,7 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,7 mld zł i w porównaniu do analogicznego miesiąca 2017 r. poprawiło się o 1,0 mld PLN. Na ujemne saldo dochodów pierwotnych wpłynęło przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (6,2 mld zł).

Dane bilansu płatniczego za styczeń 2019 r. zostaną opublikowane 18 marca 2019 r.


Źródło: Narodowy Bank Polski


dodano: 2019-02-14 06:15:49