Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Bilans płatniczy Polski w czerwcu 2014 r.

Narodowy Bank Polski opublikował 13 sierpnia wstępne dane o bilansie płatniczym Polski w czerwcu 2013 r. Wynika z nich, że osiągnęliśmy dodatnie saldo transferów z Unią Europejską, a także dodatnie salda usług i obrotów towarowych. Saldo dochodów standardowo było ujemne. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 2,8 mld EUR.

Polski eksport towarów wyniósł w czerwcu 13,7 mld EUR i był wyższy o 7,3 proc. niż przed rokiem. Import zwiększył się o 9,6 proc. w porównaniu z czerwcem 2013 r. i na koniec miesiąca osiągnął wartość prawie 13,4 mld EUR. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 0,3 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. było ono wyższe o 0,2 mld EUR.

Dodatnie saldo usług wyniosło 0,5 mld EUR. W tym czasie przychody z tytułu usług, w porównaniu do czerwca 2013 r., wzrosły o 5,2 proc. – do prawie 2,8 mld EUR, a rozchody zwiększyły się o 7,6 proc., osiągając wartość bliską 2,3 mld EUR.

W czerwcu odnotowano dodatnie saldo transferów z Unią Europejską, które wyniosło 0,8 mld EUR. Napływ środków z UE w transferach bieżących wyniósł prawie 0,1 mld EUR, a w transferach kapitałowych – 0,7 mld EUR. W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu Unii 0,3 mld EUR z tytułu składek i opłat członkowskich.

Ujemne saldo dochodów wyniosło prawie 1,5 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. również było ono ujemne i wyniosło nieznacznie powyżej 1,6 mld EUR.

Saldo rachunku bieżącego w czerwcu było ujemne i wyniosło 0,4 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wynosiło 0,1 mld EUR.

Źródło: Narodowy Bank Polski


dodano: 2014-08-14 09:10:29