Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Biała Księga Innowacyjności

Przygotowana przez resort nauki Biała Księga Innowacyjności powstała w ramach prac Rady ds. Innowacyjności. W miniony czwartek jej założenia przedstawił wiceminister Piotr Dardziński z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współtwórcami księgi są m.in. przedsiębiorcy, naukowcy, inwestorzy, a także przedstawiciele administracji. Celem jej opracowania jest rozpoznanie i skatalogowanie barier, które uniemożliwiają swobodny transfer nowej wiedzy do gospodarki, a także zaproponowanie rozwiązań, które te bariery zburzą.

Biała Księga wpisuje się w „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” oraz w „Strategię na rzecz doskonałości naukowej”, których celem jest pobudzenie gospodarki i wyrwanie Polski z pułapki średniego dochodu. Realizacja wybranych postulatów z Księgi ma przyczynić się do zwiększenia nakładów na B+R do poziomu 1,7% PKB w 2020 roku oraz stworzenia w ciągu najbliższych 7 lat 1500 start-upów.

Powstały w wyniku szerokich konsultacji społecznych dokument będzie punktem wyjścia do stworzenia systemowej ustawy o innowacyjności. W sierpniu tego roku rząd przyjął pierwszą ustawę o innowacyjności, która – uwzględniając możliwości przyszłorocznego budżetu – zaproponowała system ulg podatkowych dedykowany przedsiębiorcom, chcących współpracować z nauką, a także zachęty dla samych badaczy.

Systemowa ustawa o innowacyjności będzie miała charakter horyzontalny, obejmujący wiele ustaw i wiele różnych dziedzin. Dlatego tak ważne było zaangażowanie w powstanie Białej Księgi – będącej elementem procesu legislacyjnego – jak największej liczby środowisk. W ciągu miesiąca na ministerialną skrzynkę e-mailową napłynęło 340 propozycji zmian. Równie owocne okazały się konsultacje środowiskowe, w których udział wzięli eksperci m.in. Polskiej Akademii Nauk, Business Center Club czy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.


Źródło: MNiSW


dodano: 2016-09-26 08:12:47