Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Bariery kulturowe w biznesie


Prof. dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk

Poszanowanie lokalnych tradycji może mieć istotny wpływ na finalizowanie kontraktu.


Cross-cultural business behavior, czyli różnice kulturowe w zachowaniach biznesowych, to dzisiaj niezbędna optyka postrzegania skuteczności negocjacji na rynkach międzynarodowych i sprawnego zarządzania w międzynarodowych korporacjach. Dobre relacje międzyludzkie, sprawne funkcjonowanie w multikulturowej rzeczywistości zależą w dużej mierze od poziomu świadomości tych, którzy w owe relacje wchodzą. Procesy globalizacyjne wymuszają znajomość multikulturowego świata, który choć integruje się, to przecież zachowuje swoje, indywidualne w każdym z przypadków, poczucie narodowej tożsamości.

Jak kosztowne mogą być kulturowe nieporozumienia, przekonało się bardzo wiele firm działających na skalę międzynarodową, a takie nieporozumienia zdarzały się nawet gigantom. Okazuje się bowiem, że poszanowanie lokalnych  tradycji może mieć istotny wpływ na finalizowanie kontraktu.

Warto być świadomym, iż w biznesie można mówić o tzw. wielkim podziale kultur, którego podstawowym kryterium jest ludzkie nastawienie do biznesu, zdeterminowane kulturowo. Biznesmeni o nastawieniu protransakcyjnym (PT) są przede wszystkim ukierunkowani w swych działaniach na wykonanie zadania – zawarcie transakcji. Biznesmeni o nastawieniu propartnerskim (PP) koncentrują się na ludziach.

W celu unikania konfliktów, konfrontacji i jakichkolwiek dyskomfortów biznesmeni o nastawieniu propartnerskim są ostrożni w formułowaniu swoich opinii, uprzejmi, zaś o ich stosunku do materii sporu można więcej dowiedzieć się z kontekstów sytuacyjnych, w których słowa są używane, niż z samych słów. Oczywiście należy przyjąć założenie, że owe konteksty stanowić będą dla odbiorców – biznesmenów czytelne, znane im kody kulturowe. 

W przeciwieństwie do takiego sposobu porozumiewania się, znaczenia słów biznesmenów z kręgu kultur protransakcyjnych są bardziej precyzyjne. Ich odbiorca nie musi odczytywać ich znaczeń przez kontekst kulturowy. Są to tzw. kultury mało kontekstowe, w przeciwieństwie do omawianych wcześniej wysoce kontekstowych. A zatem świat arabski, większość krajów afrykańskich, latynoamerykańskich należą do kultur propartnerskich i wysoce kontekstowych, zaś kraje skandynawskie, Niemcy, Ameryka Płn., Australia i Nowa Zelandia stanowią kultury protransakcyjne i mało kontekstowe.

Znajomość barier kulturowych, różnic wynikających z odmiennych sposobów porozumiewania się, umiejętność odczytywania kodów kulturowych sprzyja skutecznemu porozumiewaniu się w międzynarodowym biznesie. Współczesny biznesmen staje przed koniecznością poznania owych kodów. Wystarczy tylko wspomnieć, jak różnorodne okazują się w tych kulturach przyzwolenia i odmowy, jakże odmiennie wyrażane jest zainteresowanie i obojętność. Dlaczego Japończycy i Chińczycy nie wyrażają zdecydowanej dezaprobaty dla prezentowanych ofert, czy szwedzkie „tak” jest zobowiązujące i można na nim polegać?

To pasjonująca i przydatna wiedza dla tych wszystkich, którzy robią dziś interesy w multikulturowym świecie. Tutaj podam tylko podstawowy schemat podziału kultur na użytek międzynarodowego biznesu. Warto się nad nim zastanowić.

Kultury protransakcyjne 
Skandynawia i Niemcy, Ameryka Północna, Australia i Nowa Zelandia.

Kultury umiarkowanie protransakcyjne
Anglia, RPA, kraje europejskie romańskie, kraje środkowo- i wschodnioeuropejskie, Chile, południowa Brazylia, północny Meksyk, Hongkong, Singapur.

Kultury propartnerskie
świat arabski, większość krajów afrykańskich, latynoamerykańskich i azjatyckich.

(marzec 2019)


dodano: 2019-03-07 06:08:46