Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Bank Millennium zarobił najwięcej w historii


W 2018 roku grupa Banku Millennium uzyskała rekordowy w swojej historii zysk netto w wysokości 761 mln zł rosnąc w porównaniu do 2017 roku o prawie 12%. Poprawa wyniku następowała regularnie co kwartał, osiągając w 4 kwartale także rekordowy (pomijając zdarzenia nadzwyczajne) kwartalny zysk netto w kwocie 213 mln zł.


Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium po 4 kwartałach 2018 roku osiągnął najwyższy w historii poziom 761 mln zł, rosnąc blisko 12% w skali roku. Tylko w 4 kwartale 2018 roku zysk netto wyniósł imponujące 213 mln zł (+18% r/r), a liczba aktywnych klientów detalicznych przekroczyła 1,8 mln, rosnąc o 67 tys. kwartał do kwartału.

Głównym czynnikiem poprawy zysków był wynik odsetkowy, który, dzięki szybkim wzrostom wolumenów biznesowych, wzrósł o ponad 8% r/r. Poprawa wyniku odsetkowego umożliwiła wzrost przychodów o 6,1% rocznie, czyli szybciej niż wzrost kosztów działania (o 5,4% rocznie). Dzięki poprawie jakości portfela kredytowego w sprzyjającym otoczeniu gospodarczym, poziom odpisów na ryzyko był niższy o 7,4% niż w 2017 roku. Wyższe saldo kredytów i depozytów spowodowało wzrost podatku bankowego o 5,4% (wyższe aktywa) i podatku dochodowego o 8,2% r/r (wyższy dochód). Gdy zsumować oba te podatki (463 mln zł) oraz dodać zapłacony przez Bank podatek VAT (30 mln zł), efektywna stawka podatkowa osiągnęłaby 40% zysku operacyjnego. Mimo to zysk netto wzrósł o blisko 12% r/r i nie był zniekształcony przez żadne wydarzenia o charakterze jednorazowym.

Grupa Banku Millennium zakończyła rok ze znaczną nadwyżką płynnościową (wskaźnik kredyty/depozyty poniżej 80%) oraz silnymi wskaźnikami kapitałowymi (całkowity współczynnik TCR na poziomie 21,7%). Poziom tego współczynnika podniesie się jeszcze istotnie w 1 kwartale 2019 roku w wyniku zatrzymania całego zysku za 2018 rok oraz emisji obligacji podporządkowanych w dniu 30 stycznia b.r. Wzmocnienie buforów kapitałowych i płynnościowych to naturalny krok do sfinalizowania transakcji zakupu Euro Banku planowanej w 2 kwartale br.


Źródło: Bank Milenium


dodano: 2019-02-27 06:01:32