Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Ambasador Szkolnej Wynalazczości

3 czerwca 2017 r., w siedzibie Urzędu Patentowego RP w Warszawie, miało miejsce uroczyste wręczenie nagród małym wynalazcom i konstruktorom IV edycji konkursu pt. "Ambasador Szkolnej Wynalazczości". Laureaci i wyróżnieni otrzymali Mini Patenty Urzędu Patentowego RP lub Certyfikaty Jakości Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Wyróżnione zostały także szkoły i placówki naukowe wspierające uczniów w realizacji ich projektów.Urząd Patentowy RP wspólnie z Polską Akademią Dzieci oraz Muzeum Techniki i Przemysłu NOT ogłosili wyniki IV edycji konkursu "Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2017". Przedmiotem rywalizacji konkursowej było zgłoszenie wynalazku lub innego rozwiązania technicznego, a także gry planszowej lub komputerowej. Mini Patenty i Certyfikaty Jakości Polskiego Towarzystwa Badania Gier wręczyła małym wynalazcom i konstruktorom dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP.

Konkurs ma na celu promocję kreatywności dzieci, naukę współpracy i orientacji na rozwiązywanie problemów oraz zachęcenie kadry pedagogicznej do wspierania i rozwijania twórczego myślenia uczniów podczas zajęć szkolnych.Na konkurs nadesłano ogółem 63 projekty w dwóch kategoriach: wynalazek lub inne rozwiązanie techniczne (23 prace) oraz gra planszowa lub komputerowa (40 prac). 
W konkursie udział wzięło ponad 120 uczniów z całej Polski.

Przy wyborze prac jury konkursu brało pod uwagę:
    •    oryginalność pomysłu,
    •    element nowatorski (związek z wynalazczością)
    •    promowanie postaw wynalazczych
    •    stopień skomplikowania
    •    regrywalność (w przypadku gier)
    •    jakość i estetykę wykonania,
    •    powszechną użyteczność
    •    osobisty wkład w powstanie projektu (samodzielność)

Spośród nadesłanych prac jury konkursu do II etapu wybrało:
    •    8 projektów w kategorii wiekowej: 7–10 lat oraz
    •    7 projektów w kategorii wiekowej 11–13 lat.

Autorzy prac  zakwalifikowani do II etapu otrzymali Mini Patenty Urzędu Patentowego RP (w przypadku kategorii: wynalazek lub inne rozwiązanie techniczne) lub Certyfikaty Jakości Polskiego Towarzystwa Badania Gier (w przypadku kategorii: gra planszowa lub komputerowa), a także nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów (książki, gry planszowe, puzzle, zabawki kreatywne).Lista laureatów i wyróżnionych autorów prac konkursowych została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.Szkoły, które zgłosiły projekty uczniów, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu, otrzymały dyplomy Ambasad Szkolnych Wynalazców. Dodatkowo, jury podjęło decyzję, że nadesłane przez szkoły prace konkursowe, które nie przeszły do kolejnego etapu konkursu, ale szkoły te wykazały się dużą aktywnością oraz zaangażowaniem zgłaszając do tegorocznej edycji konkursu od 3 do 7 projektów również otrzymały takie dyplomy. Lista szkół, które otrzymały dyplomy Ambasad Szkolnych Wynalazców została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

Fot. JB


dodano: 2017-06-05 07:33:51