Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Aktywność inwestorów na rynkach

Łączna wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych wyniosła w maju 2014 r. 18,7 mld zł, co oznacza wzrost o 7,7% rok do roku. Wartość obrotów sesyjnych wyniosła 16,3 mld zł i była o 0,6% niższa niż przed rokiem. Narastająco od początku roku obroty sesyjne wyniosły na koniec maja 90,9 mld zł i były 
o 1,9% wyższe niż w analogicznym okresie w 2013 r. Średnia Liczba transakcji na sesję w okresie styczeń-maj 2014 r. wyniosła 59 tys. co oznacza wzrost 27% rdr.

Łączna wartość obrotów akcjami na rynku NewConnect wzrosła w maju br. o 25,5% względem maja 2013 r. do poziomu 79,2 mln zł. Wartość obrotów sesyjnych w tym samym okresie wzrosła o 22,1% do poziomu 74,1 mln zł. Na rynku NewConnect wzrosła również liczba transakcji na sesję, z poziomu 47,9 tys. w maju 2013 r. do 65,2 tys. w maju br. Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji nieskarbowych w maju 2014 r. wyniosła 64,7 mld zł i była wyższa o 17,8% niż rok wcześniej.Łączny wolumen obrotu na rynku energii elektrycznej wyniósł w maju 2014 r. 11,6 TWh, co oznacza nieznaczny wzrost względem maja ub.r. (+0,1%). Wolumen obrotu na rynku praw majątkowych w tym samym okresie wzrósł o 27,0% rok do roku, do poziomu 1,8 TWh. Łączny wolumen obrotu gazem wyniósł w maju 2014 r. 1,3 TWh, co oznacza wzrost o 1615,3% rok do roku oraz o 134,6% względem kwietnia 2014 r.Kapitalizacja 408. spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec maja 2014 r. wyniosła 611,0 mld zł (147,5 mld EUR). Łączna kapitalizacja 456. spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec maja br. 914,5 mld zł (220,8 mld EUR). W maju 2014 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, o jedną więcej niż w maju 2013 r. 
 W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie www.gpw.pl

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych


dodano: 2014-06-03 10:05:34