Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Aktywność inwestorów na rynkach GPW – lipiec 2014 r.

Łączna wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku wyniosła w lipcu 2014 r. 18,7 mld zł, co oznacza spadek o 0,7% rok do roku. W okresie od stycznia do lipca 2014 r. nieznacznie (o 4,4% rdr) spadła wartość obrotów sesyjnych, osiągając poziom 122,1 mld zł. Średnia dzienna liczba transakcji w okresie od stycznia do lipca br. wzrosła rdr o 16,2% do poziomu 55,7 tys. transakcji.

Łączna wartość obrotów akcjami na rynku NewConnect narastająco od stycznia 2014 r. wzrosła o 23,3% względem analogicznego okresu roku poprzedniego i osiągnęła wartość 724,6 mln zł. Wartość obrotów sesyjnych na rynku NewConnect wzrosła w lipcu 2014 r. o 47,8% rdr do poziomu 80,5 mln zł. Średnia dzienna liczba transakcji na sesję wyniosła w lipcu br. 2,6 tys., co oznacza wzrost o 38,3% względem lipca 2013 r.20 czerwca 2014 r. był ostatnim dniem notowania kontraktów terminowych na indeks WIG20 z mnożnikiem 10 zł. Od 23 czerwca 2014 r. w obrocie znajdują się kontrakty terminowe na indeks WIG20 tylko z mnożnikiem 20 zł. W celu uzyskania w pełni porównywanych danych, historyczny wolumen kontraktów na indeks WIG20 z mnożnikiem 10 zł (sprzed 23 czerwca 2014 r.) został w załączonej do komunikatu tabeli, w pozycji dotyczącej kontraktów indeksowych, podzielony przez dwa. Uwzględniając dokonaną korektę, wolumen obrotu kontraktami na indeksy liczony narastająco od stycznia do lipca 2014 r. spadł o 3,9% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Natomiast liczba otwartych pozycji wzrosła w lipcu br. rdr o 49,9%.Na rynku Catalyst wartość notowanych emisji obligacji wyniosła w lipcu 2014 r. 65,9 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku na poziomie 16,2%. Wartość obrotów sesyjnych spadła rok do roku o 22,5% i wyniosła 168,7 mln zł. Łączna wartość obrotów na rynku TBSP w lipcu br. wzrosła o 20,8% względem lipca 2013 r. i wyniosła 64,1 mld zł. Wzrost wartości obrotu rok do roku nastąpił zarówno w transakcjach kasowych jak i warunkowych (odpowiednio o 20,6% i 20,9%). Wartość obrotu produktami strukturyzowanymi w okresie od stycznia do lipca 2014 r. wzrosła o 112,2% rdr i wyniosła 322,8 mln zł.Łączny wolumen obrotu na rynku energii elektrycznej narastająco od stycznia br. wyniósł 103,3 TWh, co oznacza wzrost o 14,3% rok do roku. Wolumen obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii elektrycznej wzrósł w lipcu 2014 r. o 2,9% względem lipca 2013 r., do poziomu 1,9 TWh. Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w lipcu 2014 r. do 5,3 TWh z 0,07 TWh rok temu, natomiast narastająco w tym roku wolumen obrotu osiągnął poziom 10,5 TWh, w stosunku do 0,5 TWh w okresie styczeń-lipiec 2013 r.Kapitalizacja 413. spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec lipca 2014 r. wyniosła 584,3 mld zł (140,3 mld EUR). 
Łączna kapitalizacja 462. spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec lipca br. 870,7 mld zł (209,1 mld EUR). W ubiegłym miesiącu na Głównym Rynku GPW zadebiutowały akcje spółek Tele-Polska Holding, Torpol, Altus TFI oraz Alumetal. Łączna wartość ofert debiutujących w lipcu spółek wyniosła ponad 656 mln zł. Na rynku NewConnect zadebiutowały w tym czasie również cztery spółki: Boruta-Zachem, Neptis, Apanet oraz Zakłady Mięsne Mysław. Łączna wartość ofert tych emitentów wyniosła 19,7 mln zł. W lipcu 2014 r. na rynku Catalyst po raz pierwszy obligacje wyemitowało pięć spółek: Leasing-Experts, LZMO, Zakłady Magnezytowe Ropczyce, Integer.pl oraz Hussar Gruppa. Łączna wartość debiutujących w lipcu obligacji na rynku Catalyst wyniosła 38,9 mln zł oraz 4 mln EUR.

W lipcu 2014 r. na GPW odbyły się 23 sesje giełdowe, tyle samo ile w lipcu 2013 r.


Źródło: Giełda Papierów Wartościowych


dodano: 2014-08-05 09:48:28