Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Aktywa rezerwowe Polski w marcu 2017 r.

Narodowy Bank Polski opublikował 7 kwietnia dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec marca br. poziom rezerw wyrażony w euro wynosił 104,7 mld EUR i był prawie na tym samym poziomie co na koniec lutego (wzrost o 47 mln EUR). Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 1,2 mld USD i wyniósł 112,0 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.


Źródło: Narodowy Bank Polski. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych NBP.


dodano: 2017-04-10 06:30:09