Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
AgroZajazd na Warmii i Mazurach

Ogólnopolskie Spotkanie Ludzi Rolnictwa i Agrobiznesu

Ogólnopolskie AgroZajazdy, w iście mickiewiczowskim stylu, choć z zasadniczą różnicą, służą wyłącznie integracyjnym zamiarom – weszły już do tradycji spotkań najlepszych rolników i agrobiznesmenów. Wymyślił je i zainicjował Leon Wawreniuk, redaktor miesięcznika „Agro” i jednocześnie wiceprezydent AgroBiznesKlubu – niestrudzony społecznik zabiegający o integrację, propagowanie i motywowanie do równania do najlepszych całego środowiska rolno-spożywczego. Pierwszy AgroZajazd, niewzykle udany, odbył się na Podlasiu w 2011 r. W efekcie, następny na Kujawach, i tegoroczny na Warmii i Mazurach w dniach 30 sierpnia – 1 września, oczekiwane były, jak wynikało z rozmów, z nieskrywaną radością.  

„Agrozajazdowicze”, uczestnicy spotkania na Warmi i Mazurach, ok. 150 osób elity rolniczo-agrobiznesowej – laureaci konkursów Agroprzedsiębiorca RP, AgroLiga, Kwatery na Medal, a także wszyscy ci, którzy czynnie wspierają rozwój rodzimego rolnictwa i agrobiznesu – przedstawiciele instytucji centralnych i regionalnych, samorządu terytorialnego, organizacji branżowych, nauki i doradztwa rolniczego oraz mediów – przez dwa i pół dnia mieli sposobność zwiedzania regionu, przyglądania się doświadczeniom i osiągnięciom innych, wzajemnego poznawania i nawiązywania partnerskich kontaktów. Wszyscy mogli naocznie przekonać się o wysokim poziomie miejscowego rolnictwa i agrobiznesu oraz doznać szczególnej serdeczności i gościnności gospodarzy. Ma się rozumieć, że był również czas na zabawę, degustację regionalnych potraw i nie wylewanie za kołnierz.
    A gdy tuż po zakończeniu AgroZajazdu na Warmi i Mazurach, jego pomysłodawca i organizator Leon Wawreniuk zapytany – czy wszystko udało się zrealizować zgodnie z programem, zachrypnięty odpowiedział:  – Oczywiście. Mało tego, ta inicjatywa spodobała się na tyle, że ma swoje oddolne odbicie. Na wzór ogólnopolskiego – rolnicy Elżbieta i Wojciech Pysiak, Mistrzowie Krajowi AgroLigi zorganizowali z wielkim rozmachem i pomysłowością w rodzinnym Zdziechowie regionalny AgroZajazd na Mazowszu, zaś z inicjatywy agroligowców Agnieszki i Mirosława Ignaszaków z Lubieszy, w maju tego roku, odbył się AgroZajazd na Ziemi Wałeckiej. Z tego trzeba tylko się cieszyć. (Prestiż - wrzesień 2013)

Program
AgroZajazdu na Warmii i Mazurach pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzeja Grossa oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego Radosława Szatkowskiego:

30 sierpnia
* spotkanie inauguracyjne uczestników AgroZajazdu, połączone z obiadem w karczmie „Pod Gołębiem” w Nidzicy * zwiedzanie Gospodarstwa Ogrodniczego ŁĘGAJNY w Łęgajnach specjalizującego się w produkcji pomidorów na wielką skalę (prezes Marek Romanowski ) oraz Gospodarstwa Rolnego Teresy i Ryszarda Wagnerów w Mokinach, specjalizującego się w chowie bydła mlecznego * zakwaterowanie uczestników Agro-Zajazdu w wybranych gospodarstwach agroturystycznych i pensjonatach na terenie gminy Barczewo (Gospodarstwo Agroturystyczne JANCZARY w Barczewku, Pensjonat CZAPLA w Dywitach i Gościniec SREBRNY w Ługwałcie k. Dywit l spotkanie integracyjne i biesiada do późnej nocy w Gospodarstwie Agroturystycznym JANCZARY w Barczewku – Danuty, Andrzeja i Aleksandry Olejnik.

31 sierpnia * zwiedzanie firmy TEWES-BIS w Barczewie (produkcja maszyn i urządzeń oraz całych linii technologicznych dla przemysłu spożywczego, głównie mleczarskiego – prezes i twórca firmy Janusz Skowroński, Wybitny Agroprzedsiębiorca RP) * zwiedzanie firmy FARMTRAC w Mrągowie (połączone z degustacją potraw regionalnych) – producent ciągników rolniczych, popularnych wśród polskich rolników i wysoko cenionych przez ekspertów, główna nagroda i wyróżnienia w konkursie Maszyna Rolnicza Roku za ciągniki Farmtrac – dyrektor generalny Andrzej Kublik * w Mikołajkach – rejs statkiem po jeziorze Śniardwy * zwiedzanie miasta Barczew pod przewodnictwem burmistrza Lecha Jana Nitkowskiego l uroczysta kolacja w Gospodarstwie Agroturystycznym JANCZARY w Barczewku.

1 września * odwiedziny Ośrodka Wypoczynkowego CAMPING TUMIANY nad jeziorem Pisz.

Organizatorzy AgroZajazdu na Warmii i Mazurach: Redakcja AGRO, Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, Urząd Miasta i Gminy Barczewo, kierowany przez burmistrza Jana Nitkowskiego oraz Gospodarstwo Agroturystyczne JANCZARY w Barczewku.

Sponsorzy AgroZajazdu na Warmii i Mazurach: Browar Jabłonowo, Mokate Ustroń, Piekarnia Tyrolska Olsztyn i Victoria Cymes Wałcz.


Na zdjęciu: Organizatorzy AgroZajazdu na Warmii i Mazurach - Leon Wawreniuk (w środku), pomysłodawca AgroZajazdów, redaktor „Agro” i wiceprezes AgroBiznesKlubu; z lewej Andrzej Kublik, prezes FARMTRAC oraz z prawej Janusz Skowroński, prezes TEWES-BIS Sp. z o.o., członek zarządu AgroBiznesKlubu. Fot. Jerzy Byradodano: 2013-09-14 09:45:10