Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
857 mln zł zysku netto Grupy Kapitałowej PKO BP

PKO Bank Polski w drugim kwartale 2017 roku wykorzystał dobrą kondycję polskiej gospodarki. Zysk netto osiągnięty przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego wyniósł 857 mln zł i był o 63,2 proc. wyższy niż w poprzednim kwartale. Skonsolidowany wynik na działalności biznesowej wzrósł w ujęciu kwartalnym o 5,3 proc. i ukształtował się na poziomie ponad 3,1 mld, o 3,3 proc. wzrósł wynik odsetkowy, a o 3,2 proc. wynik prowizyjny.


Aktywa Grupy Kapitałowej po drugim kwartale 2017 roku wynosiły 286,4 mld zł i były o 5,1 proc. wyższe niż przed rokiem, dzięki czemu PKO Bank Polski ugruntował pozycję największego banku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Portfel kredytowy w drugim kwartale zwiększył się o 4 mld zł (wzrost o 2 proc. kw/kw i 6,8 proc. r/r), co poprzez poprawę udziału w rynku kredytów do poziomu 17,8 proc. pozwoliło na umocnienie pozycji absolutnego lidera polskiego sektora bankowego.– Dzięki rozwojowi działalności biznesowej i dalszej poprawie efektywności, zysk Grupy PKO Banku Polskiego w drugim kwartale osiągnął wysoką dwucyfrową dynamikę i wyniósł 857 mln zł. Po raz kolejny umocniliśmy status niekwestionowanego lidera polskiej bankowości, pozostając jednocześnie największym bankiem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki banku wspierane są przez sukcesy spółek Grupy Kapitałowej, które systematycznie poprawiają swoje pozycje rynkowe – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W II kwartale 2017 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 827 mln zł, a wartość aktywów sięgnęła 286,4 mld zł. W całym 2016 r. Grupa Kapitałowa wypracowała 2,87 mld zł zysku, co było najlepszym wynikiem w sektorze finansowym. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,1 proc.) oraz kredytów (17,8 proc.), w tym także w kredytach hipotecznych, spośród których niemal co trzeci udzielany jest przez PKO Bank Polski oraz przez PKO Bank Hipoteczny. Posiadając ponad 8 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 21,2 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już niemal 1,5  mln aktywacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce.

Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Dzięki przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska, Grupa Kapitałowa stała się z kolei liderem rynku leasingu, z udziałem na poziomie 12,3 proc. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką finansową w rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. W 2016 roku, należący do Financial Times miesięcznik The Banker, po raz trzeci uhonorował PKO Bank Polski nagrodą „Bank of the Year in Poland”.


Źródło: PKO Bank Polski


dodano: 2017-08-29 07:50:28