Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
357 mln zł dla największych polskich uczelni

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu dla największych polskich uczelni wyższych. 357 mln zł dofinansowania – taką sumę otrzyma 10 projektów nagrodzonych ramach III ścieżki w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni. Dzięki realizacji nagrodzonych projektów skorzysta ponad 37 tys. osób.– Umiejętność wykorzystania innowacyjnego potencjału staje się coraz mocniejszą stroną polskiej gospodarki. Istotne zmiany legislacyjne już niebawem zapewnią polskim naukowcom i przedsiębiorcom warunki do rozwoju przełomowych projektów
mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Nowoczesna gospodarka musi być jednak ściśle sprzężona z systemem szkolnictwa. Podejmujemy zatem szereg działań podnoszących kwalifikacje uczelnianych kadr i studentów, bo to ci młodzi ludzie będą niebawem pracować nad technologiami, które mają szansę zrewolucjonizować naszą codzienność – dodaje Gowin.

Konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni to kolejne działanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, podnoszenie kompetencji studentów, tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów stażowych, studiów doktoranckich, podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczelnianych kadr, a także wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier).
 
Budżet konkursu wynosił 250 mln zł, ale wysoki poziom wniosków sprawił, że NCBR podjęło decyzję o zwiększeniu konkursowej alokacji. Ostatecznie 10 nagrodzonych projektów otrzyma ponad 357 mln zł dofinansowania. W ramach ich realizacji, wsparciem zostanie objętych ponad 37 tys. osób – studentów, pracowników i wykładowców szkół wyższych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie (po 2 nagrodzone uczelnie) oraz w Poznaniu, Gdańsku, Toruniu i Olsztynie (po 1).

– W ramach konkursów finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przekazujemy polskim uczelniom setki milionów złotych na realizację projektów mających podnieść poziom prowadzonego na nich nauczania. Liczymy na to, że te środki pozwolą młodym naukowcom rozwijać swoje zainteresowania badawcze i zdobyć nowe umiejętności, a w konsekwencji stać się wysoko wykwalifikowaną kadrą, która będzie stanowić o sile innowacyjnej gospodarki – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

W konkursie mogły brać udział największe i najsilniejsze uczelnie, kształcące co najmniej 20 tys. studentów, które mogą pochwalić się oceną parametryczną na poziomie A lub A+ na większości swoich wydziałów.
 
Zgłoszone projekty musiały obejmować zakresem merytorycznym co najmniej 4 z poniższych modułów:
  1. moduł programów kształcenia,
  2. moduł podnoszenia kompetencji,
  3. moduł programów stażowych,
  4. moduł  wsparcia  świadczenia  wysokiej  jakości  usług  przez  instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy,
  5. moduł studiów doktoranckich,           
  6. moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.
 
Źródło: NCBR - więcej informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej NCBR.


dodano: 2017-12-06 06:57:38