Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
250 mln zł na produkty sieciowe w Polsce Wschodniej


W nowym naborze wniosków podziałania 1.3.2 „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o wsparcie mogą ubiegać się m.in. konsorcja MŚP (składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców oraz z pomysłem na wspólny, innowacyjny produkt sieciowy) czy samodzielni wnioskodawcy MŚP (produkt sieciowy tworzony jest z podmiotami współpracującymi, którzy nie ubiegają się o wsparcie z Programu Polska Wschodnia).


Na wsparcie mogą liczyć inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych oraz opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu. Powinny to być odpowiedniej jakości projekty poświęcone tworzeniu i rozwojowi innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Dodatkowe preferencje zyskają inwestycje zlokalizowane w regionach Mazur i Bieszczad
– dla nich zarezerwowane jest 100 mln zł z 250 mln zł dostępnych w tym naborze.

Warto zwrócić uwagę na nowe warunki uzyskania wsparcia i poprawę atrakcyjności tego poddziałania dla beneficjentów. Zmniejszono przede wszystkim minimalną wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie do 5 mln zł (pierwotnie wartość ta wynosiła aż 20 mln zł). Zwiększeniu uległ również maksymalny udział wydatków inwestycyjnych na miejsca noclegowe z 15 % do 35 % wartości projektu.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 29 sierpnia 2019 r.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który zaprasza również przedsiębiorców do konsultowania wstępnych koncepcji projektowych z Głównym Punktem Informacji Funduszy Europejskich w Olsztynie: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl, Tel.: 89 512 54 82. Więcej informacji.


dodano: 2019-02-06 06:16:52