Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
25,6 mln zł od FNP dla młodych naukowców

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła trzeci konkurs w programie FIRST TEAM, którego celem jest wspieranie młodych doktorów w tworzeniu pierwszych zespołów badawczych. Granty w łącznej wysokości 25,6 mln zł zdobyło trzynaścioro młodych naukowców. Granty są finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Program FIRST TEAM wspiera młodych badaczy na kluczowym etapie kariery, kiedy rozpoczynają oni budowanie swojej samodzielności naukowej i pomaga im w podejmowaniu najciekawszych wyzwań naukowych. Na prace badawczo-rozwojowe można otrzymać ok. 2 mln zł na trzy lata.

Jedną z laureatek została dr Agata Starosta, która dzięki grantowi w wysokości blisko 2 mln złotych, będzie realizować projekt na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dr Starosta będzie prowadzić badania mające na celu pokazanie zmiennej natury rybosomów bakteryjnych, tzw. wyspecjalizowanych rybosomów. – Używając nowoczesnych metod z dziedziny biologii molekularnej, biochemii i biologii strukturalnej będziemy badać aparat translacyjny, a przede wszystkim jego zmiany, w trakcie cyklu życiowego bakterii Bacillus subtilis – tłumaczy laureatka. Bakteria ta ma niezwykłe właściwości, ponieważ tworzy formy przetrwalnikowe, tzw. spory, które są niezwykle odporne na wszelkie formy dezynfekcji i są w stanie przeżyć bardzo wysokie i niskie temperatury, promieniowanie jonizujące czy wpływ silnych chemikaliów.

Badania sześcioosobowego zespołu kierowanego przez dr Starostę będą ukierunkowane na analizę cyklu życiowego B. subtilis, ze szczególnym uwzględnieniem procesu translacji, a przede wszystkim identyfikacji i roli wyspecjalizowanych rybosomów. Dzięki temu możliwe będzie zrozumienie roli maszynerii translacyjnej w regulacji przepływu informacji w komórce. Szczególny nacisk zostanie położony na znalezienie czynników, które są niezbędne do funkcjonowania spor, ponieważ może to doprowadzić do opracowania nowych antybiotyków. – Wierzę, że szczegółowe poznanie cyklu życiowego bakterii sporulujących pozwoli na otwarcie nowej drogi do opracowania specyficznych inhibitorów translacji, a tym samym poszerzenie wachlarza antybiotyków, który w ostatnich latach uległ znaczącemu uszczupleniu, ponieważ pojawiły się bakterie oporne na wiele znanych antybiotyków – dodaje dr Starosta.Do trzeciego konkursu w programie FIRST TEAM zgłoszono 81 wniosków, z których recenzenci i eksperci zarekomendowali do finansowania trzynaście projektów na łączną kwotę 25,6 mln zł. Środki pozyskane od FNP pozwolą wyróżnionym liderkom i liderom na stworzenie własnych zespołów badawczych i sfinansowanie co najmniej 28 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 46 stypendiów dla studentów i doktorantów zaangażowanych w realizację prac badawczych. Do współpracy przy prowadzeniu badań zostało zaproszonych łącznie 26 zagranicznych partnerów naukowych, 7 partnerów naukowych z Polski oraz 2 partnerów gospodarczych.

1 sierpnia br. rozpocznie się nabór w czwartym i jednocześnie przedostatnim konkursie w programie FIRST TEAM. Wnioski będzie można składać do 2 października br. Z kolei nabór wniosków w ostatnim konkursie rozpocznie się na początku stycznia 2018 r.

Lista laureatów trzeciego konkursu w programie FIRST TEAM:
 • Dr Piotr Brągoszewski, Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii.
 • Dr Damian Graczyk, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.
 • Dr Piotr Kolenderski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
 • Dr Michał Komorowski, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie.
 • Dr hab. Piotr Michał Korczyk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie.
 • Dr inż. Konrad Kowalczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.
 • Dr Radosław Łapkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
 • Dr Kinga Majchrzak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej.
 • Dr inż. Tomasz Marszałek, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny.
 • Dr inż. Joanna Olesiak-Bańska, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 • Dr Agata Starosta, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii.
 • Dr Michał Roman Szymański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed.
 • Dr Konrad Wojciechowski, Fundacja Saule Research Institute.
Program FIRST TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oferuje granty w wysokości ok. 2 mln zł na założenie pierwszego zespołu badawczego. O środki mogą ubiegać się młodzi doktorzy (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości. W ramach programu można realizować przełomowe prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zgodne z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Projekty mogą być prowadzone w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Laureaci są wybierani na podstawie trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym. Grant można otrzymać na trzy lata z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Zdjęcie: dr Agata Starosta - archiwum prywatne, fot. Kaveh Emami.


dodano: 2017-07-24 06:51:12