Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
2017 - dobry rok na giełdzie

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych wyniosła  w całym 2017 r. 261 mld zł i wzrosła o 28,9%. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 24,7% do poziomu 236,4 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń w całym 2017 r. wyniosła 945,8 mln zł, o 25,2% więcej niż w 2016 r. Wartość indeksu WIG na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 63 746,20 pkt i była o 23,2% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect odnotowano w całym 2017 r. wzrost o 7,9% w porównaniu z rokiem 2016. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect liczona od początku roku wzrosła na koniec 2017 r. o 10,4% rdr i wyniosła 1,3 mld zł.

Wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w całym 2017 r. wyniósł 7,6 mln o 4,4% mniej niż w roku 2016.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 95,8 mld zł na koniec grudnia 2017 r. wobec 81,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotów sesyjnych na rynku Catalyst w całym 2017 r. wyniosła 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o 1,8% w stosunku do roku poprzedniego.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP w całym 2017 r. wyniosła 534,7 mld zł wobec 412,8 mld zł w 2016 r. Łączny wolumen obrotu energią elektryczną (spot i forward) w 2017 r. wyniósł 111,7 TWh, co oznacza spadek o 11,8% w stosunku do poziomu wolumenu w 2016 r. Łączny wolumen obrotu gazem w 2017 r. osiągnął poziom 138,7 TWh, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 r. wyniósł 114,5 TWh.

W całym 2017 r. wolumen  obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")3, na rynkach spot i terminowym wyniósł 59,1 TWh, czyli wzrósł o 16,7% w stosunku do roku 2016. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") w całym roku 2017 r. wzrósł o 27% do poziomu 399,9 ktoe.

Kapitalizacja 432 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec grudnia 2017 r. 710,34 mld zł (170,31 mld EUR). Łączna kapitalizacja 482 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec grudnia tego roku 1419,22 mld zł (340,27 mld EUR).


Źródło: Giełda Papierów Wartościowych. Obroty na GPW - grudzień 2017 r.


dodano: 2018-01-08 07:13:54