Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
1 bln zł oszczędności gospodarstw domowych

Analizy Online podały, że oszczędności zgromadzone przez gospodarstwa domowe na koniec czerwca 2012 roku osiągnęły wartość 1 bln zł. To najwyższy poziom w historii. W samym II kwartale przyrosły o +10,1 mld zł, czyli +1,0%. Po wyłączeniu OFE, w których zgromadzone aktywa nie mogą być wykorzystane w sposób natychmiastowy, wartość oszczędności wyniosła 761 mld zł, o +0,9% więcej niż kwartał wcześniej.

W drugim kwartale 2012 roku w dalszym ciągu rosła wartość aktywów o najbardziej bezpiecznym charakterze. Depozyty bankowe, czyli największy segment oszczędności Polaków, wyniósł w II kwartale +5,8 mld zł. Stan depozytów klientów detalicznych sięgnął 497 mld zł. To o +1,2% więcej niż na koniec marca. We wcześniejszych kwartałach było to: +1,9% w I kw. 2012 roku i +5,4% w IV kw. 2011 roku. Wyraźnie zmniejszyła się dynamika zmiany wartości lokat terminowych, jednak utrzymuje się ich przewaga nad depozytami bieżącymi.

Drugi spośród największych segmentów rynku, mający wpływ na zachowanie oszczędności to otwarte fundusze emerytalne. Wartość zgromadzonych w nich środków powiększyła się o +3,2 mld zł do poziomu 241 mld zł, a zatem o +1,3%.

Gotówka, trzecia z głównych form alokacji oszczędności Polaków, pozostająca w obiegu poza kasami banków również pobiła w czerwcu swój kolejny rekord. Środki trzymane przez gospodarstwa domowe poza sektorem bankowym wzrosły o +3,0 mld zł i sięgnęły 108 mld zł. Oznacza to kwartalny wzrost na poziomie +2,9%, czyli porównywalnym z dwoma poprzednimi okresami.

Wśród składników oszczędności, które w II kwartale br. odnotowały wzrost znalazły się jeszcze obligacje oszczędnościowe i bony skarbowe.

Ujemną dynamikę zmiany wartości aktywów odnotowały bardziej ryzykowne segmenty oszczędności, do których Analizy Online zaliczają bezpośrednie inwestycje w akcje oraz krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Zgromadzone w nich środki miały na koniec drugiego kwartału wartość 109 mld zł i w porównaniu z marcem straciły -2,5 mld zł (-2,3%). Taka sytuacja była przede wszystkim pochodną negatywnej koniunktury na GPW, a także na innych rynkach akcji.

Spośród dobrowolnych form oszczędzania w ramach instytucji wspólnego inwestowania korzystnie wypadły ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, które w segmencie detalicznym odnotowały wzrost środków pod zarządzaniem o +1,2 mld zł.


Źródło: Analizy Online, 06.09.2012, Struktura oszczędności gospodarstw domowych (czerwiec 2012).


dodano: 2012-09-06 17:10:42