Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Łatwiejsze wyodrębnianie lokali mieszkalnych

Będzie łatwiej uzyskać własność lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o własności lokali. Ustawa usprawni wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego, dzięki czemu czynności notarialne i sądowe niezbędne do ustanowienia odrębnej własności lokali będą mogły przebiegać bez przeszkód.

Główny cel nowelizacji to zlikwidowanie luki prawnej, która powstała po wejściu w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ustawa o KZN wprowadziła zasadę, że ustalenie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę. Oba te warunki muszą być spełnione, jeżeli ktoś będzie chciał wyodrębnić własność lokalu.

Problem tego przepisu pojawia się przy budynkach, które były budowane przed 1994 rokiem
– wówczas nie były wydawane pozwolenia na budowę. Przepis wywołał wątpliwości i spowolnił wykup lokali w starych zasobach gminy, czy w spółdzielniach mieszkaniowych.

Nowela wprowadza zasadę, że przepisy dotyczące wyodrębnienia lokalu nie będą dotyczyły budynków, których pozwolenie na budowę zostało wydane przed 1 stycznia 1995 r. lub budynek istniał przed dniem 1 stycznia 1995 r.


Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju


dodano: 2018-07-09 07:15:20